Mu Mới ra, MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK
Mu Mới ra, MU-THIÊN QUYỀN.COM - Season 16 Exp 1500x - Drop 50% - FULL EVEN-SIÊU BOSS 24H-CHUẨN PK

Trang chủ: https://sv2.mu-thienquyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-PK-Season69-105898657925576

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: THIÊN QUYỀN 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1500x, Drop 50%

Alpha Test: 31/10/2022 (10h) - Open Beta: 01/11/2022 (13h)