Mu Mới ra, Mu-ThienKim.Net - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ  ⏱
Mu Mới ra, Mu-ThienKim.Net - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ  ⏱

Trang chủ: https://mu-thienkim.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muthienkimss6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Hạ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 13/10/2023 (13h) - Open Beta: 15/10/2023 (13h)