Mu Mới ra, Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI
Mu Mới ra, Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

Trang chủ: https://mu-thienmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthienmenhss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 27/11/2022 (9h) - Open Beta: 28/11/2022 (19h)