Mu Mới ra, mu-tranhba.com - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - ko danh hiệu - tu chân
Mu Mới ra, mu-tranhba.com - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - ko danh hiệu - tu chân

Trang chủ: http://mu-tranhba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084775027136

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Tranh Bá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 28/10/2022 (13h) - Open Beta: 29/10/2022 (14h)