Mu Mới ra, Mu-tranhba.com - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu
Mu Mới ra, Mu-tranhba.com - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Không webshop. Ko tu chân. Ko custu

Trang chủ: http://mu-tranhba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084775027136

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 29/09/2022 (13h) - Open Beta: 01/10/2022 (13h)