Mu Mới ra, mu-venus.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion
Mu Mới ra, mu-venus.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcion

Trang chủ: http://mu-venus.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvenus2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Davias

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 06/01/2022 (19h) - Open Beta: 08/01/2022 (19h)