Mu Mới ra, MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 23/03/2023 (13h) - Open Beta: 24/03/2023 (13h)