Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU
Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/02/2023 (9h) - Open Beta: 06/02/2023 (19h)