Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM NGUYÊN BẢN
Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM NGUYÊN BẢN

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 23/10/2022 (9h) - Open Beta: 25/10/2022 (13h)