Mu Mới ra, MUVIET-SS6.COM.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không phú hộ , không webshop,

Trang chủ: http://muviet-ss6.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/congdongmuvietss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 17/02/2022 (13h) - Open Beta: 19/02/2022 (13h)