Mu Mới ra, muvietxua.tv - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Mu không webshop cầy cuốc

Trang chủ: http://muvietxua.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxua.tv/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Bóng Tối

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 07/11/2021 (13h) - Open Beta: 09/11/2021 (13h)