Mu Mới ra, MUVN8X.COM--MU VIỆT  - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H
Mu Mới ra, MUVN8X.COM--MU VIỆT  - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H

Trang chủ: https://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 23/03/2022 (10h) - Open Beta: 25/03/2022 (13h)