Mu Mới ra, wWw.Mu-FptVn.Com - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Hàm Hiệu-Nguyên Thủy Cầy Cuốc

Trang chủ: https://mu-fptvn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/ehkxgb774

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 09/05/2024 (13h) - Open Beta: 11/05/2024 (13h)