Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối
  Open Beta ngày mai

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 2

  2. MU-TARKAN - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400
  Open Beta ngày mai

  MU-TARKAN - MIỄN PHÍ,MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ TARKAN vào 13h ngày 29/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 3

  3. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen
  Alpha Test hôm qua

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 4

  4. MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  MUSS2.TOP - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI vào 14h ngày 01/10/2023

  Exp: 250x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 5

  5. KIM CƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  KIM CƯƠNG - miễn phi,htro tân thủ ngang top

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ KIM CƯƠNG vào 13h ngày 18/09/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK PRO

 • 6

  6. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu Giải Trí - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 20h ngày 22/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 7

  7. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  MU HÀ NỘI - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 8

  8. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 9

  9. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 10

  10. mu GATE - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train WC Free,Max iteam 380.

  mu GATE - Train WC Free,Max iteam 380.

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 11

  11. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - Phiên bản đồ xanh season 2

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 10/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 12

  12. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 13

  13. MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  MU HỒI ỨC SS6.3 - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HỒI ỨC vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 14

  14. MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  MU HN - SS6 - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark ANTI 100%

 • 15

  15. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 16

  16. Mu-vnss6.co - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu-vnss6.co - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 17

  17. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 18

  18. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%

  Mu Hồi Ức - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niewmj vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgurad

 • 19

  19. Mu Nam Hải - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu Nam Hải - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Nam Hải vào 14h ngày 02/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 20

  20. MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  MU Hà Nội Xưa - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 21

  21. MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  MU Việt Nam - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ HOÀNG LONG vào 12h ngày 28/08/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack pro

 • 22

  22. MU MOON - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  MU MOON - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ DUNGEON vào 19h ngày 01/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: G

 • 23

  23. 🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Thoại ⚜️ vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 24

  24. MU Thiên Vũ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  MU Thiên Vũ - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thiên Vũ vào 8h ngày 30/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 25

  25. Mu Hoàng Quyền SS2 - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Cày là có, PK cực cháy

  Mu Hoàng Quyền SS2 - Cày là có, PK cực cháy

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Chiến Vương vào 17h ngày 27/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 26

  26. MU Hoài Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU Hoài Niệm - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ vào 14h ngày 21/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 27

  27. Mu Away Plus - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu AwayPlus Dân Cày Đày Dân Nạp

  Mu Away Plus - Mu AwayPlus Dân Cày Đày Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Away Plus vào 13h ngày 20/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUGUAD

 • 28

  28. MU BA MIỀN - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  MU BA MIỀN - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Ba Miền vào 20h ngày 19/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 29

  29. MU-THOIDAI - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không web shop+ mốc nạp đồ max 380

  MU-THOIDAI - Không web shop+ mốc nạp đồ max 380

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MUTHOIDAI vào 13h ngày 18/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack pro

 • 30

  30. MU-GATE.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - LỐI CHƠI 65K POINT SĂN BOSS CẢ NGÀY

  MU-GATE.NET - LỐI CHƠI 65K POINT SĂN BOSS CẢ NGÀY

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ARENA vào 19h ngày 24/08/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK CHÔNG HACK TUYỆT ĐỐI

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger