Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Hay free 99% , PK cực đã
  Open Beta ngày mai

  MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Mu Hay free 99% , PK cực đã

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Gaion vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 2

  2. Mu Cửu Giới - Season 6 Exp 5000x - Drop 60% - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1
  Alpha Test ngày mai

  Mu Cửu Giới - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Cửu Giới vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 3

  3. MU ĐỨC TRỌNG - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  MU ĐỨC TRỌNG - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MUDT vào 19h ngày 27/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 4

  4. Mu Hà Nội 2003 SS2 - - Season 2 Exp 130x - Drop 15% - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu Hà Nội 2003 SS2 - - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 130x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 5

  5. Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu3508 Tặng đồ 15ful - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 14h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 6

  6. Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Miễn phí 99%, cày cuốc.

  Mu Đất Thánh - Miễn phí 99%, cày cuốc.

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 19h ngày 26/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 7

  7. Mu Thiên Sứ - Season 6 Exp 600x - Drop 10% - Game Đông đảo người chơi- Full Sk

  Mu Thiên Sứ - Game Đông đảo người chơi- Full Sk

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 8h ngày 15/11/2022

  Exp: 600x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold

 • 8

  8. MUWEBZEN - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MUWEBZEN - CHUẨN GỐC KHÔNG CUSTOM

  MUWEBZEN - MUWEBZEN - CHUẨN GỐC KHÔNG CUSTOM

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 15/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK TỐI ĐA

 • 9

  9. Mu Đất Thánh SS6 - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc

  Mu Đất Thánh SS6 - Không webshop, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 26/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 10

  10. MU HN FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Alphatest: 13/11 Open: 13/11/2022

  MU HN FREE - Alphatest: 13/11 Open: 13/11/2022

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 13/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. mubigboss - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  mubigboss - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 9h ngày 14/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

 • 12

  12. Mu Trường Sa SS2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu Trường Sa SS2 - Miễn phí 99%, cày cuốc giá trị

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Trường Sa vào 19h ngày 13/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 13

  13. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Ra Mắt MC Mới: Noria vào 19h ngày 11/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 14

  14. Mu Web Zen New - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu Web Zen New - mu free 100%, PK đỉnh cao

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 15

  15. Mu Việt Xưa Free 100 - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu Việt Xưa Free 100 - mu free 100% , cầy cuốc là có

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 08/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 16

  16. Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu Việt - Không Custom Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 09/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 17

  17. Mu Bất Diệt Mới - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - Miễn phí full thần socket +15

  Mu Bất Diệt Mới - Miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 10/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 18

  18. Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Không webshop, cày cuốc.

  Mu Đất Thánh - Không webshop, cày cuốc.

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 13h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 19

  19. MU MOON - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  MU MOON - ❤️ MuMoon.Org ❤️

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MẶT TRĂNG vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 20

  20. MU ĐẤT THÁNH - Season 6 Exp 400x - Drop 50% - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  MU ĐẤT THÁNH - miễn phí 100% vafkhonog webshop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 21

  21. MU8X.NET-MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  MU8X.NET-MU SAP RA - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM - MAX W3 -380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 22

  22. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu Hồi Xưa - Cày cuốc miễn phí pk giải trí

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 23

  23. MU8X.NET-MAX W3- 380 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  MU8X.NET-MAX W3- 380 - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM- MAX W3 - 380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 04/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 24

  24. Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu RedBull SS 6.15 - Free 99% Ae Chăm Chỉ Cày Là Có Hết

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Ra Mắt MC Mới: Noria vào 19h ngày 01/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 25

  25. Mu Thời Đại SS6 - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Game Cày Cuốc

  Mu Thời Đại SS6 - Game Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 26

  26. MUHOANKIEM.NET-MUSS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC-MAX WING 3 - ITEM380

  MUHOANKIEM.NET-MUSS6 - CHUẨN CẦY CUỐC-MAX WING 3 - ITEM380

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 01/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 27

  27. Huyền Thoai Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cầy Quốc Miễn Phí 99%

  Huyền Thoai Mu - Cầy Quốc Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 10h ngày 30/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Nơi Dân Cày Bem Dân Nạp

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Free 99% Nơi Dân Cày Bem Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới Viêm Đế Siêu VIP vào 19h ngày 28/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 29

  29. MUPHONUI.COM-MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC-MAX WING 3- ĐỒ 380

  MUPHONUI.COM-MU SS6 - CHUẨN CẦY CUỐC-MAX WING 3- ĐỒ 380

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 29/10/2022

  Exp: 3000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 30

  30. mu-tranhba.com - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - ko danh hiệu - tu chân

  mu-tranhba.com - ko danh hiệu - tu chân

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ máy chủ Tranh Bá vào 14h ngày 29/10/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshiled

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger