Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 2

  2. MuMienPhi.PW - Season 6 Exp 99999999x - Drop 9999999999% - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  MuMienPhi.PW - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Xin các anh hãy đọc qua bài e. vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 99999999x - Drop: 9999999999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 3

  3. MUHAINAM FREE ALL - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  MUHAINAM FREE ALL - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 4

  4. Mu War V1 - Season 6 Exp 800x - Drop 80% - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu War V1 - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 15/08/2022

  Exp: 800x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 5

  5. MuRedBull Full VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  MuRedBull Full VIP - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Full Custom Mới: Noria vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 6

  6. Mu War - Mở SeverMới - Season 6 Exp 8000x - Drop 80% - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu War - Mở SeverMới - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 08/08/2022

  Exp: 8000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 7

  7. MU WEB ZEN FREE 100% - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  MU WEB ZEN FREE 100% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 8

  8. MU8X.NET - MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET - MU SAP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 9

  9. MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 10

  10. MuDocTon Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuDocTon Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 11

  11. MUPHONUI.COM - NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  MUPHONUI.COM - NEW - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 12

  12. Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị

  Mudongphuong - Game cày quốc items giá trị

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Đông Phương vào 13h ngày 03/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK Shield

 • 13

  13. MuĐạiĐế Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuĐạiĐế Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 29/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 14

  14. MU WEB ZEN season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  MU WEB ZEN season 6 - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 15

  15. Mu-MaGioi.Com - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu-MaGioi.Com - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Ma Giới -SS6.3 vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Atihach Thách thức

 • 16

  16. MuWakeUP Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  MuWakeUP Full Custom - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Luyện Ngục vào 19h ngày 22/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 17

  17. Mu Web Zen Free 99% - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Free 99% , dễ chơi , đồ họa đẹp ắt

  Mu Web Zen Free 99% - Free 99% , dễ chơi , đồ họa đẹp ắt

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 13h ngày 19/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 18

  18. MUCLASSIC.NET - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - sver nhẹ it lag game đông vui..

  MUCLASSIC.NET - sver nhẹ it lag game đông vui..

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Phục Hổ vào 13h ngày 20/07/2022

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 19

  19. Mu Độc Tôn Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu Độc Tôn Custom - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Độc Tôc Full Custom vào 19h ngày 16/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 20

  20. Mu Quỷ Vuong - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày Quốc

  Mu Quỷ Vuong - Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Athena vào 13h ngày 15/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Sever

 • 21

  21. DaniMu.Net - Season 6 Exp 100x - Drop 80% - Miễn phí 99% cày là có hết

  DaniMu.Net - Miễn phí 99% cày là có hết

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Chu Tước vào 13h ngày 13/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chạy bằng cơm

 • 22

  22. Mu Việt - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu Việt - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 17/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MCTTeam

 • 23

  23. Mu Season 6 - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu Season 6 - Lối Chơi Mới Niềm Vui Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 19h ngày 13/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MCTTeam

 • 24

  24. Mu Thời Đại - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí và giải trí

  Mu Thời Đại - mu miễn phí và giải trí

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 15/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 25

  25. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  MU HẢI NAM - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack MuHaiNam

 • 26

  26. MU HÀ NỘI 2009 - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - OK

  MU HÀ NỘI 2009 - OK

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLD

 • 27

  27. Clb Mu Season 2 - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

  Clb Mu Season 2 - AE 8x9x Đi làm vẫn có thể chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 09/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: S.H.I.E.L.D

 • 28

  28. MuRedBull Custom Max - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuRedBull Custom Max - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Dungeon VIP vào 19h ngày 08/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 29

  29. Mu Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp

  Mu Vương - SS6 Đột Phá - Đẳng Cấp - Đồ Họa Đẹp

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 16/07/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 30

  30. MUVN8X.COM- SS6 PLUS - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU,QUÂN HAM

  MUVN8X.COM- SS6 PLUS - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU,QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 06/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger