Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. mu-hanoiss6.tv - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - cầy cuốc 100%

  mu-hanoiss6.tv - cầy cuốc 100%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 07/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shank

 • 32

  32. Mu Online24h Season2 - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Season 2 Webzen

  Mu Online24h Season2 - Season 2 Webzen

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Cung Thủ vào 13h ngày 11/11/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard chống tuyệt đối

 • 33

  33. Mu Chiến Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không WedShop, Cày cuốc

  Mu Chiến Thần - Không WedShop, Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 05/11/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 34

  34. Nam Định - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Không wedshop, cày cuốc

  Nam Định - Không wedshop, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 01/11/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack sử dụng SPK Pro

 • 35

  35. Nam Định - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Không wedshop, cày cuốc

  Nam Định - Không wedshop, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 01/11/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack sử dụng SPK Pro

 • 36

  36. Mu Hải Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Siêu Boss Liên Tục - Free 100%

  Mu Hải Nam - Siêu Boss Liên Tục - Free 100%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 29/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 37

  37. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐ vào 19h ngày 29/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 38

  38. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  MU Hoàng Long - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàng long vào 15h ngày 28/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gamegrud

 • 39

  39. Mu Cổ Season 1 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu Cổ Season 1 - Vào Game Nhân Set Tân thủ và Gấu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Xuân vào 9h ngày 28/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHống hack 99%

 • 40

  40. HẮC ÁM - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - cày cuốc,miễn phí 99%

  HẮC ÁM - cày cuốc,miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ HẮC ÁM vào 12h ngày 28/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPKPRO

 • 41

  41. Mu Free SS6.9 - Season 6 Exp 3000x - Drop 40% - Train Wcoin Miễn Phí

  Mu Free SS6.9 - Train Wcoin Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencica vào 19h ngày 28/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti cơm

 • 42

  42. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - TIÊU CHÍ CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN

  QUYỀN LỰC - TIÊU CHÍ CÓ LÀM THÌ MỚI CÓ ĂN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 20h ngày 02/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 43

  43. MU14.TOP - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - MU14.TOP - MU NGƯỜI QUẢNG NINH

  MU14.TOP - MU14.TOP - MU NGƯỜI QUẢNG NINH

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MU 14 vào 19h ngày 21/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK Premium

 • 44

  44. Mu Uy Tins - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Game Nhân Phẩm- Thằng Bại Tại Gopin

  Mu Uy Tins - Game Nhân Phẩm- Thằng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Uy Tín vào 19h ngày 22/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti VIP (99,99%)

 • 45

  45. MU THẦN MA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHÔNG MỐC NẠP - KHÔNG DONATE ĐỒ

  MU THẦN MA - KHÔNG MỐC NẠP - KHÔNG DONATE ĐỒ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 22/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Gold

 • 46

  46. Lục Địa Mu ss2.pro - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Lục Địa Mu ss2.pro - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lục Địa Mu ss2.pro vào 19h ngày 24/10/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 47

  47. MuOnline Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Season 2, Không custom.

  MuOnline Season 2 - Season 2, Không custom.

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 01/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 48

  48. Mu Giải Trí SS6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Miễn Phí 99% cày là có

  Mu Giải Trí SS6.3 - Miễn Phí 99% cày là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 27/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 49

  49. 🔥 MU THÁI DƯƠNG 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  🔥 MU THÁI DƯƠNG 🔥 - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 21/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 50

  50. MU 14 - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không webshop, Chuẩn classic

  MU 14 - Không webshop, Chuẩn classic

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MU 14 vào 19h ngày 20/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK Premium

 • 51

  51. Mus6 Non Reset - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mus6 Non Reset - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ SPEED vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 52

  52. Mu Phục Ma - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - Train Wcoin Miễn Phí - SS6.9 Webzen

  Mu Phục Ma - Train Wcoin Miễn Phí - SS6.9 Webzen

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Phục Ma vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti cơm + con cá mập

 • 53

  53. mu-awayplus - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  mu-awayplus - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Away Plus vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUGUAD

 • 54

  54. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu Hoàng Kim - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 55

  55. Mu Hà Nội Xưa - Season 3 Exp 80x - Drop 10% - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu Hà Nội Xưa - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Quốc Tế

 • 56

  56. MU HẢI PHÒNG - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - free 99% có nâng cấp

  MU HẢI PHÒNG - free 99% có nâng cấp

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshiel

 • 57

  57. MEGAMU.VN 60 FPS - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - 99% Miễn Phí, Cày Zen Bán Cho BQT

  MEGAMU.VN 60 FPS - 99% Miễn Phí, Cày Zen Bán Cho BQT

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Season 6 Special, Hunt, Quest vào 14h ngày 02/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: X-team

 • 58

  58. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99%, Không WedShop

  Mu Hoàng Kim - Miễn phí 99%, Không WedShop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 59

  59. mu thiên mệnh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - free 99%, không webshop, cầy là có

  mu thiên mệnh - free 99%, không webshop, cầy là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ dungeon vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 60

  60. Mu-kaimas S18 EPIC X - Season 16 Exp 100x - Drop 15% - Premium server files, custom bosses

  Mu-kaimas S18 EPIC X - Premium server files, custom bosses

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X100 PREMIUM vào 23h ngày 20/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack custom+Psdevs

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger