Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Bất Diêt - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - săn boss nhận wc cực hấp dẫn
  Open Beta hôm nay

  Mu Bất Diêt - săn boss nhận wc cực hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Bất Diêt vào 13h ngày 29/11/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 2

  2. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|
  Open Beta ngày mai

  MU GIAI NHÂN - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 3

  3. Mu-Hnxua.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU
  Open Beta ngày mai

  Mu-Hnxua.Net - CÀY BOSS-UP ĐỒ-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 4

  4. MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Hay free 99% , PK cực đã
  Open Beta ngày mai

  MU WEB ZEN SS6.3 RTM - Mu Hay free 99% , PK cực đã

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Gaion vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 5

  5. Mu-hanoixuass6.vn - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Miễn phí 99% , không đua top nạp
  Open Beta ngày mai

  Mu-hanoixuass6.vn - Miễn phí 99% , không đua top nạp

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark cá mập chống hack tuy

 • 6

  6. Mu Thiên Đường - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - ITEM GIÁ TRỊ, FULL THẦN 380, WING 3
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Đường - ITEM GIÁ TRỊ, FULL THẦN 380, WING 3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 7

  7. Mu Thiên Đường SS6.9 - Season 6 Exp 400x - Drop 10% - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Đường SS6.9 - Item Giá Trị, Full Thần 380, Wing 3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Paradise vào 19h ngày 30/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 8

  8. Mu Huyết Ma - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn Phí Cày Cuốc Treo OFF
  Alpha Test hôm nay

  Mu Huyết Ma - Miễn Phí Cày Cuốc Treo OFF

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Phục Ma vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 9

  9. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cày cuốc miễn phí 100%
  Alpha Test hôm nay

  Mu Cao Thủ - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy chủ THIÊN BẢO vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 10

  10. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Max wing 3 đông vui dễ chơi đôngvui
  Đang Alpha Test

  Mu Cao Thủ Mới Ra - Max wing 3 đông vui dễ chơi đôngvui

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 11

  11. Mu Cửu Giới - Season 6 Exp 5000x - Drop 60% - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1
  Alpha Test ngày mai

  Mu Cửu Giới - Train WCOIN Miễn Phí 10WC/1

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Cửu Giới vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 12

  12. Mu KỶ NGUYÊN - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - dễ chơi.ko webshop , máp train wc
  Alpha Test ngày mai

  Mu KỶ NGUYÊN - dễ chơi.ko webshop , máp train wc

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ KỶ Nguyên vào 13h ngày 01/12/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

 • 13

  13. MU KORREA SIÊU PHẨM - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  MU KORREA SIÊU PHẨM - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ HOÀNG LONG vào 13h ngày 04/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 14

  14. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  MU VƯƠNG QUYỀN - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 02/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 15

  15. Mu Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu Trường Sa - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hoàng Sa vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. MU Phong Sát - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - Free 99%, Set đồ FullCustom

  MU Phong Sát - Free 99%, Set đồ FullCustom

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Mu Tà Thần vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 99999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 17

  17. ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Max Wing 3 – Max Set 400

  ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Max Wing 3 – Max Set 400

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ ⚜️ KANTURU ⚜️ vào 13h ngày 03/12/2022

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 18

  18. MU KHỦNG LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15

  MU KHỦNG LONG MỚI RA - miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 19

  19. Mu Tà thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phhis 100%

  Mu Tà thần - Miễn Phhis 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phong Sát vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 20

  20. Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI
  Open Beta hôm qua

  Mu-ThienMenh.Net - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 19h ngày 28/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 21

  21. MU ĐỨC TRỌNG - Season 2 Exp 200x - Drop 20% - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  MU ĐỨC TRỌNG - LỐI CHƠI ĐƠN GIẢN CHUẢN CỔ XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MUDT vào 19h ngày 27/11/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 22

  22. MUHN8X.COM- MU SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN,DANH HIỆU,QUÂN HÀM
  Open Beta hôm qua

  MUHN8X.COM- MU SS6 - KHÔNG TU LUYỆN,DANH HIỆU,QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 28/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 23

  23. MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  MU-SG FREE 100% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ SÀI GÒN vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 24

  24. Mu Hà Nội 2003 SS2 - - Season 2 Exp 130x - Drop 15% - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu Hà Nội 2003 SS2 - - MU SS2 - Mu Mới ra - Season 2 - MU

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 130x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 25

  25. MU ĐẾ VƯƠNG - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP

  MU ĐẾ VƯƠNG - KHÔNG HÀM HIỆU-KHÔNG PHA TẠP

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 26

  26. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 25/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 27

  27. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset, Off Attack, SS6.9

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Off Attack, SS6.9

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 28

  28. Mu Đất Thánh - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Miễn phí 99%, cày cuốc.

  Mu Đất Thánh - Miễn phí 99%, cày cuốc.

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Lorencia vào 19h ngày 26/11/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 29

  29. MUPHONUI.COM - SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU,QUÂN HÀM, TU LUYEN

  MUPHONUI.COM - SS6 - KHÔNG DANH HIỆU,QUÂN HÀM, TU LUYEN

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 22/11/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 30

  30. Mu - HaNoiXua - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - dễ chơi nhiều tính năng và skien

  Mu - HaNoiXua - dễ chơi nhiều tính năng và skien

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HaNoiXua vào 13h ngày 23/11/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: D

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger