Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. MUHOANKIEM.NET - SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  MUHOANKIEM.NET - SS6 - FREE CHO ANH EM CHƠI GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 02/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 62

  62. Mu Giai Nhân - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu Giai Nhân - Lối chơi cày cuốc - PK

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 63

  63. Mu Đế Vương SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Đế Vương SS2 - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ BẤT DIỆT vào 13h ngày 03/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 64

  64. Mu Ss6 Pro Chuẩn Fpt - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn fpt lối chơi 2003 update

  Mu Ss6 Pro Chuẩn Fpt - Mu chuẩn fpt lối chơi 2003 update

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 65

  65. Mu 3 Miền Season 6 - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi

  Mu 3 Miền Season 6 - Mu chuẩn xưa phiên bản dễ chơi

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 66

  66. Mu Lục Địa Pro - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC

  Mu Lục Địa Pro - MU CHUẨN XƯA LỐI CHƠI CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 01/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 67

  67. ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  ⚔️ MU VIỆT 2023 ⚔️ - 65k Point, Cộng hưởng Free Mu Seaso

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 27/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 68

  68. Mu Miễn Phí - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu Miễn Phí - Săn Boss nhận 200k WC, Miễn Phí 90%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Thái Dương vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dràon

 • 69

  69. Mu 3 Miền SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu 3 Miền SS2 - Thu Mua Wcoin Nhiều Even hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 70

  70. Mu SS2 Pro Việt Nam - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu SS2 Pro Việt Nam - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 71

  71. Mu Ký Ức SS2 - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu Ký Ức SS2 - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 72

  72. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu Truyền Kỳ - Cộng Hưởng Max 3 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 01/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 73

  73. Mu Xưa - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - nguyên thủy-không danh hiệu

  Mu Xưa - nguyên thủy-không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ KUN DUN vào 13h ngày 28/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 74

  74. MU8X.NET -MU SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  MU8X.NET -MU SS6 - CHUẨN CẦY CUỐC - MAX WING 3

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 75

  75. MU Minh Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - có Webshop

  MU Minh Vương - có Webshop

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Minh Vương vào 13h ngày 24/02/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 76

  76. MU Hợp Nhất - Season 6 Exp 250x - Drop 15% - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  MU Hợp Nhất - Nói không với Danh Hiệu, Quân Hàm.

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hợp nhất vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 77

  77. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  MU VIỆT NAM - KHÔNG WEBSHOP, CÀY CUỐC CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ AIDA vào 12h ngày 25/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK 99%

 • 78

  78. DAMAGEMU X50 - Season 16 Exp 50x - Drop 30% - 30%, no webshop, only x shop limite

  DAMAGEMU X50 - 30%, no webshop, only x shop limite

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Premium and unique server vào 23h ngày 27/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 79

  79. SQUIDMU X5000 - Season 16 Exp 5000x - Drop 99% - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  SQUIDMU X5000 - HARDCORE PVP SERVER BALANCED PVP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PVP PREMIUM SERVER vào 23h ngày 26/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack service

 • 80

  80. Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu Ma Vương - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 25/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 81

  81. ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Khát Vọng 2 vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server + Client

 • 82

  82. ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 83

  83. MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU KỶ NIỆM MU FREE

  MU KỶ NIỆM - MU KỶ NIỆM MU FREE

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ GOBLIN vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTI SHARK

 • 84

  84. Mu888 Đẳng Cấp - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu888 Đẳng Cấp - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 full thần vào 10h ngày 19/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 85

  85. CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày

  CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 13h ngày 20/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 86

  86. MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện

  MU King - Phiên bản hoàn thiện

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU King vào 13h ngày 18/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 87

  87. Mu Tặng sẵn đồ 15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu Tặng sẵn đồ 15 - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 vào 10h ngày 18/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 88

  88. MUHUYETMA.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 1000% - MIỄN PHÍ 100%

  MUHUYETMA.NET - MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ qUYỀN lỰC vào 13h ngày 21/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 1000%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 89

  89. LỤC ĐỊA MU SS6.3 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Cày cuốc miễn phí

  LỤC ĐỊA MU SS6.3 - Cày cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 17/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 90

  90. Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Vương Quyền - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 19h ngày 21/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger