Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 03/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 92

  92. 📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ 🔥 Máy chủ - THIÊN ĐỊA 🔥 vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 93

  93. Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu Phong Trần - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Phong Trần vào 13h ngày 03/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 94

  94. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ***Hà Nội*** vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 95

  95. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 05/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 96

  96. MU-Bốc Phét - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom thế hệ mới

  MU-Bốc Phét - Cutom thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 28/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 97

  97. GkingMu - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga

  GkingMu - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thăng Trầm vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KGM

 • 98

  98. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - FREE không top nạp - mốc nạp

  Mu Hà Nội - FREE không top nạp - mốc nạp

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 19h ngày 29/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 99

  99. MU Bá Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  MU Bá Vương - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ KIM LONG vào 19h ngày 25/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 100

  100. Mu Thiên Long - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Mu cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu Thiên Long - Mu cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Long vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 101

  101. Mu Bắc Giang - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu Bắc Giang - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 09/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 102

  102. Mu kiếm rồng free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - 20wc/1 quái boss 1 h/1 lần - free

  Mu kiếm rồng free - 20wc/1 quái boss 1 h/1 lần - free

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Cửu Long vào 13h ngày 26/03/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 103

  103. Mu Thiên Linh - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

  Mu Thiên Linh - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Linh vào 17h ngày 23/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 104

  104. MU VIỆT NAM SS6.15 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP

  MU VIỆT NAM SS6.15 - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameShiel

 • 105

  105. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 99999x - Drop 30% - Free 1000% - Giải Trí - Cày Cuốc

  Mu Thiên Hà - Free 1000% - Giải Trí - Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 24/03/2022

  Exp: 99999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 106

  106. MuWake-up Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuWake-up Custom - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Cụm Máy Chủ: Hủy Diệt vào 19h ngày 25/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 107

  107. Mu-BocPhet.XYZ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - sv cầy cuốc

  Mu-BocPhet.XYZ - sv cầy cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 28/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 108

  108. MUVN8X.COM--MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H

  MUVN8X.COM--MU VIỆT - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 25/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 109

  109. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  MU HOÀN KIẾM .NET - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 25/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 110

  110. Mu Hy Vọng - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Train được wcoin SS6 - Free 99%

  Mu Hy Vọng - Train được wcoin SS6 - Free 99%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Ngoại Tình vào 13h ngày 26/03/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gold shield

 • 111

  111. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item

  MU Khởi Nguyên - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 21/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 112

  112. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  LỤC ĐỊA MU - Phiên bản cày cuốc, không webshop

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 21h ngày 20/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 113

  113. Mu KunDun - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - không custom không tuồn đồ

  Mu KunDun - không custom không tuồn đồ

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bá Long vào 19h ngày 22/03/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack chống hack 99%

 • 114

  114. ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 24/03/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 115

  115. mu-mienphi.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Ring Pedan Full Bán = Zen Tron

  mu-mienphi.com - OPEN Ring Pedan Full Bán = Zen Tron

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàng Long vào 18h ngày 19/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 116

  116. Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu Hồi Xưa - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 117

  117. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn Phí 99% Cày Cuốc , K Danh Hiệu

  Mu Quyền Vương - Miễn Phí 99% Cày Cuốc , K Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 18/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 118

  118. MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Cầy cuốc lên đồ - free 100%

  MU SÀI GÒN SS6 . VN - Cầy cuốc lên đồ - free 100%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 119

  119. MU SÀI GÒN SS6 . VN - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc

  MU SÀI GÒN SS6 . VN - Mu ko mốc nạp - lối chơi cày cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 120

  120. MUONLINE THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  MUONLINE THẾ HỆ 8X - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ MU8X vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger