Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Mu-Zen Online - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Mu cân bằng giữa dân cày và dân nạp

  Mu-Zen Online - Mu cân bằng giữa dân cày và dân nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Arena vào 11h ngày 03/09/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 92

  92. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-CTC HÀNG TUẦN

  MU TRƯỜNG TỒN - KHÔNG DANH HIỆU-CTC HÀNG TUẦN

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 20h ngày 02/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 93

  93. Muclassic.net - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - game miễn phí cày reset Free

  Muclassic.net - game miễn phí cày reset Free

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Phuc Sinh vào 13h ngày 03/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 94

  94. MU Huyền Long - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU HUYỀN LONG -Open chính thức 30/8

  MU Huyền Long - MU HUYỀN LONG -Open chính thức 30/8

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU Huyền Long vào 13h ngày 30/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 95

  95. Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội Xưa - free cày cuốc

  Mu Hà Nội Xưa - Mu Hà Nội Xưa - free cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Chu Tước vào 14h ngày 01/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 96

  96. Mu-HaoHao.Online - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - free all

  Mu-HaoHao.Online - free all

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Tôm Chua Cay vào 10h ngày 28/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 97

  97. MUHN8X.COM -MU HANOI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CHUẨN CẦY CUỐC - KHÔNG CUSTOM

  MUHN8X.COM -MU HANOI - CHUẨN CẦY CUỐC - KHÔNG CUSTOM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 30/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 98

  98. Mu Athena - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không AUTO RESET- KHÔNG WS

  Mu Athena - Không AUTO RESET- KHÔNG WS

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ TITAN vào 10h ngày 03/09/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 99

  99. MUVN8X.COM-MU SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  MUVN8X.COM-MU SẮP RA - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 100

  100. MUVN8X.COM - SẮP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU -QUAN HAM

  MUVN8X.COM - SẮP RA - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU -QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 101

  101. Mu Arena - Season 6 Exp 2000x - Drop 40% - Free 99%

  Mu Arena - Free 99%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 27/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 102

  102. MU Sài Gòn - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Không Top Nạp, Max Wing 3, CTC

  MU Sài Gòn - Không Top Nạp, Max Wing 3, CTC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hỏa Long vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Active

 • 103

  103. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-KHÔNG WEBSHOP

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-KHÔNG WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 104

  104. Mu Trường Sa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Season 6 nguyên thủy, không custom

  Mu Trường Sa - Season 6 nguyên thủy, không custom

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàng Sa vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 105

  105. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Viêm Đế vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 106

  106. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Cân bằng class, Có đất cho dân cày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ: Viêm Đế vào 19h ngày 26/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 107

  107. WEBZEN MU - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  WEBZEN MU - TRAIN WCOIN FREE - ONLINE 2000

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ x1000 vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 108

  108. MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 23/8

  MU Thái Bình - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 23/8

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU Thái Bình vào 13h ngày 23/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 109

  109. Mu Web Zen Season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu miễn phí 100% , đồ họa đẹp , pk

  Mu Web Zen Season 6 - mu miễn phí 100% , đồ họa đẹp , pk

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 25/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 110

  110. hanoiss6.net - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không buff bẩn , không kích nạp

  hanoiss6.net - Không buff bẩn , không kích nạp

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 111

  111. Mu Phuc long - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99 % cày là có tất cả

  Mu Phuc long - Miễn phí 99 % cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 27/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield vip

 • 112

  112. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Mu Bất Diệt free săn boss nhận Wc

  Mu Bất Diệt - Mu Bất Diệt free săn boss nhận Wc

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 25/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 113

  113. MUHOANKIEM.NET - MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QHAM

  MUHOANKIEM.NET - MỚI - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU - QHAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 24/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 114

  114. MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 13h

  MU Thái Bình - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 13h

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THÁI BÌNH vào 13h ngày 23/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 115

  115. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  MU HÀ NỘI XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 25/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 116

  116. THÁNH ĐỊA MUONLINE - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không WS - Anihack bằng CƠM

  THÁNH ĐỊA MUONLINE - Không WS - Anihack bằng CƠM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Thánh Vũ vào 9h ngày 27/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 117

  117. Mu Season 6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1 quái,Box kundun drop cụm ngọc

  Mu Season 6 - 5wc/1 quái,Box kundun drop cụm ngọc

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên địa vào 13h ngày 23/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shank chống hack cao

 • 118

  118. Mu-Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% Săn Boss Và PK

  Mu-Casino - Free 100% Săn Boss Và PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chaomix vào 13h ngày 21/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack tối Đa

 • 119

  119. Mu-Casino Free 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu free 100% Chỉ Việc Săn Boss PK

  Mu-Casino Free 100% - Mu free 100% Chỉ Việc Săn Boss PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ChaoMix Free 100% vào 13h ngày 21/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack tối Đa

 • 120

  120. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 25/08/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger