Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. mu-thaiduong.net - Season 6 Exp 4999x - Drop 20% - cày cuốc giải trí dễ chơi

  mu-thaiduong.net - cày cuốc giải trí dễ chơi

  Mu mới ra tháng 07 2024 - Mở máy chủ Davias vào 19h ngày 20/07/2024

  Exp: 4999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK

 • 2

  2. Mu mới nhất bản 2024 - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - bản mới nhất 2024 . full even

  Mu mới nhất bản 2024 - bản mới nhất 2024 . full even

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 8000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 3

  3. Mukorea.net - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - Siêu phẩm Mu SS2 Non RESET

  Mukorea.net - Siêu phẩm Mu SS2 Non RESET

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Stadium vào 19h ngày 21/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PS

 • 4

  4. Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu-hanoivn.net - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Gia vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 5

  5. mu-atlan.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí

  mu-atlan.net - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 18/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield dành cho MU

 • 6

  6. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp đồ đạc có giá trị

  Mu Bất Diệt - Không top lạp đồ đạc có giá trị

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu Bất Diệt vào 19h ngày 16/05/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 7

  7. Mukorea.net - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - Siêu phẩm Mu SS2 Non Reset ( không

  Mukorea.net - Siêu phẩm Mu SS2 Non Reset ( không

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Arena vào 18h ngày 11/05/2024

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PS

 • 8

  8. mu-sieusao.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss rớt đồ +11, Lâu Dài

  mu-sieusao.com - Săn Boss rớt đồ +11, Lâu Dài

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 13/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 9

  9. 👑 MUCNC.ORG 👑 - Season 16 Exp 10x - Drop 5% - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN

  👑 MUCNC.ORG 👑 - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ⚜️ MAYA ⚜️ vào 10h ngày 27/04/2024

  Exp: 10x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: I.G.C

 • 10

  10. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop cày quốc

  Mu Việt Nam - không webshop cày quốc

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 07/04/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 11

  11. mu newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  mu newstar - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Game Thủ vào 10h ngày 07/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 12

  12. ⚜️MU NON RESET⚜️ - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu

  ⚜️MU NON RESET⚜️ - Không tu chân, danh hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 06/03/2024

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 13

  13. Munon-resetss6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu-ss6.9 NonReset Custom Nhẹ

  Munon-resetss6.com - Mu-ss6.9 NonReset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Nhật Tảo vào 9h ngày 25/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 14

  14. 💥MU SS2 Non Reset💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  💥MU SS2 Non Reset💥 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 22/01/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 15

  15. MUGATE.CO NONRESET - Season 6 Exp 2x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 NonReset Cổ điển

  MUGATE.CO NONRESET - Phiên bản Season 6 NonReset Cổ điển

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 21/01/2024

  Exp: 2x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 16

  16. MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 12/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 17

  17. MUHNSS6VN.COM - Season 6 Exp 299x - Drop 20% - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ

  MUHNSS6VN.COM - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 13/01/2024

  Exp: 299x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK

 • 18

  18. Titan Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100% game cày quốc

  Titan Mu Việt Nam - miễn phí 100% game cày quốc

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ lorencia vào 14h ngày 07/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 19

  19. MU NATURE - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.

  MU NATURE - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ MU-NATURE vào 13h ngày 07/01/2024

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 20

  20. MUGATE.CO NON RESET - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - MUGATE.CO Season 6 NONRESET

  MUGATE.CO NON RESET - MUGATE.CO Season 6 NONRESET

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 29/12/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 21

  21. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  MuOnline2003.org - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 9h ngày 23/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack siêu việt

 • 22

  22. Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui free

  Mu Khủng Long Mới Ra - cày cuốc dễ chơi đông vui free

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/12/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 23

  23. Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin free

  Mu Việt Nam SS2 - Train wcoin free

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Hyon vào 19h ngày 16/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 24

  24. MU HoangLongvn - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100%

  MU HoangLongvn - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 12h ngày 07/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 25

  25. MU HoangLongvn - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100%

  MU HoangLongvn - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 12h ngày 06/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 26

  26. Mu Hoang Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - 99% game cày quốc

  Mu Hoang Long - 99% game cày quốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 16h ngày 01/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 27

  27. Mulau-SS6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mulau-SS6.com - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ TIKI vào 14h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 28

  28. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA

  MU HÀ NỘI XƯA - MU HÀ NỘI XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 29

  29. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  MU Hoàng Long - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàng long vào 15h ngày 28/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gamegrud

 • 30

  30. Lục Địa Mu ss2.pro - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Lục Địa Mu ss2.pro - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lục Địa Mu ss2.pro vào 19h ngày 24/10/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 31

  31. Mus6 Non Reset - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mus6 Non Reset - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ SPEED vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 32

  32. Mu phục hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  Mu phục hưng - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Giới vào 18h ngày 02/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 33

  33. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 34

  34. 🔴 MU CLASSIC 🔴 - Season 6 Exp 20x - Drop 10% - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  🔴 MU CLASSIC 🔴 - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LEGEND vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server

 • 35

  35. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 36

  36. Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu-vnss6 - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 28/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 37

  37. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 38

  38. SS6mu.net - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có máp train Wcoin

  SS6mu.net - Có máp train Wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 06/09/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 39

  39. Mu Bá Tước - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu Bá Tước - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 04/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 40

  40. Mulau-ss6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Mulau-ss6.9 Non-Reset 65KPoint Free

  Mulau-ss6.com - Mulau-ss6.9 Non-Reset 65KPoint Free

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ LAZADA vào 9h ngày 12/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 41

  41. Mu Việt Nam Ss1 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu Việt Nam Ss1 - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MuViệtNam ss1 vào 19h ngày 11/08/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 42

  42. 🔥 Mu Thái Dương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông người - Dễ chơi - Free 100%

  🔥 Mu Thái Dương 🔥 - Đông người - Dễ chơi - Free 100%

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ⚡ Máy Chủ - THIÊN TƯỚNG ⚡ vào 19h ngày 06/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 43

  43. Mulau-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu ss6.9 Non-Rs Free 1005

  Mulau-ss6 - Mu ss6.9 Non-Rs Free 1005

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 19h ngày 21/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 44

  44. Mu Online Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Mu Online Season 1

  Mu Online Season 1 - Mu Online Season 1

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Mu Season1 vào 9h ngày 08/07/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 45

  45. MULAU-SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MULAU-SS6 NON RS-MAX 50K POIN

  MULAU-SS6 - MULAU-SS6 NON RS-MAX 50K POIN

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 09/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 46

  46. Mulau - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Non Reset Phiên Bản Giải Trí

  Mulau - Mu Non Reset Phiên Bản Giải Trí

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 09/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 47

  47. MUPVP SS17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  MUPVP SS17.2 - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ PVP II vào 20h ngày 17/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 48

  48. MU BẤT DIỆT - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc miễn phí

  MU BẤT DIỆT - cày cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 17/06/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 49

  49. MuOnline2003 - Season 2 Exp 3000x - Drop 5% - Server Với 4 Class nguyên bản

  MuOnline2003 - Server Với 4 Class nguyên bản

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Muonline 2003 X3000 vào 8h ngày 27/05/2023

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 50

  50. MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  MU KỶ NIỆM - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ TUỔI THƠ vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 51

  51. MUROYAL - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - NON RESET - MAX 32K LEVEL - CUSTOM

  MUROYAL - NON RESET - MAX 32K LEVEL - CUSTOM

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ ROYAL vào 10h ngày 21/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 52

  52. Mu-War.TV - Season 6 Exp 8888x - Drop 888% - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu-War.TV - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Mu-War.TV vào 18h ngày 01/05/2023

  Exp: 8888x - Drop: 888%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 53

  53. MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 19h ngày 21/04/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 54

  54. MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 19h ngày 21/04/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 55

  55. Muonline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - 300 Anh Em Đang Online

  Muonline2003 - 300 Anh Em Đang Online

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 10h ngày 10/04/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 56

  56. MU Xưa tặng đồ vip - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - phiên bản mới nhất Đầu Tay của em

  MU Xưa tặng đồ vip - phiên bản mới nhất Đầu Tay của em

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 01/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 57

  57. Mu Hung Ba - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu Hung Ba - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ HungBa vào 13h ngày 30/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: chống Hack công nghệ cao

 • 58

  58. Mu season 2 VIP FPT✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu season 2 VIP FPT✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 59

  59. Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 60

  60. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  MuOnline2003.org - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 8h ngày 25/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 61

  61. Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu Ký Ức Ss1 FPT - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu SS1 vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 62

  62. Mu Ss2 Xanh Pro - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu Ss2 Xanh Pro - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 63

  63. MU THỜI ĐẠI - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Cày Cuốc Không Reset

  MU THỜI ĐẠI - Mu Cày Cuốc Không Reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 11/03/2023

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MHP

 • 64

  64. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 10h ngày 06/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 65

  65. MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 66

  66. MU-Ss6 Classic - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Classic Max 2op

  MU-Ss6 Classic - Classic Max 2op

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ss6 Classic vào 19h ngày 27/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti-VGuard

 • 67

  67. MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  MU WEB XƯA - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 68

  68. Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Ký Ức Mu - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ký Ức vào 19h ngày 16/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 69

  69. Mu Web Xưa - Season 2 Exp 5x - Drop 50% - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu Web Xưa - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 5x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 70

  70. Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Muss2 Phiên Bản 2 - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Phiên Bản 2 vào 19h ngày 15/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

 • 71

  71. Muss2 Nonreset - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Muss2 Nonreset - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 72

  72. Muss2Pro - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Muss2Pro - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 20h ngày 07/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 73

  73. muvietnamss2 - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  muvietnamss2 - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muvietnamss2 vào 20h ngày 06/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  SS2 Không Mốc Nạp - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GiaodichPk vào 20h ngày 05/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 75

  75. MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GIAODỊCHPK vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 76

  76. MU Miễn Phí Hết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  MU Miễn Phí Hết - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP, vào 20h ngày 20/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 77

  77. MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 16/01/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập - Dell Window

 • 78

  78. Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Huyền Thoại - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ mới Huyền Thoại vào 12h ngày 15/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 79

  79. Tặng 1000rs 130k po - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do

  Tặng 1000rs 130k po - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 9h ngày 01/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 80

  80. Mu Cửu Giới - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Train 10WC/1 Free 100%

  Mu Cửu Giới - Train 10WC/1 Free 100%

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Cửu Giới vào 19h ngày 04/01/2023

  Exp: 5000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger