Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất
  Open Beta hôm nay

  Mu-vnss6 - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 28/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 2

  2. 🔴 MU CLASSIC 🔴 - Season 6 Exp 20x - Drop 10% - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp
  Open Beta ngày mai

  🔴 MU CLASSIC 🔴 - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LEGEND vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server

 • 3

  3. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối
  Open Beta ngày mai

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 4

  4. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen
  Alpha Test hôm qua

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 6

  6. SS6mu.net - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có máp train Wcoin

  SS6mu.net - Có máp train Wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 06/09/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 7

  7. Mu Bá Tước - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu Bá Tước - miễn phí 100% ad nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Bá Tước ss6.15 Full even vào 13h ngày 04/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 8

  8. Mulau-ss6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Mulau-ss6.9 Non-Reset 65KPoint Free

  Mulau-ss6.com - Mulau-ss6.9 Non-Reset 65KPoint Free

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ LAZADA vào 9h ngày 12/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 9

  9. Mu Việt Nam Ss1 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu Việt Nam Ss1 - Lối chơi ss1 nguyên thủy cập nhật.

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MuViệtNam ss1 vào 19h ngày 11/08/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 10

  10. 🔥 Mu Thái Dương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông người - Dễ chơi - Free 100%

  🔥 Mu Thái Dương 🔥 - Đông người - Dễ chơi - Free 100%

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ⚡ Máy Chủ - THIÊN TƯỚNG ⚡ vào 19h ngày 06/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 11

  11. Mulau-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu ss6.9 Non-Rs Free 1005

  Mulau-ss6 - Mu ss6.9 Non-Rs Free 1005

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 19h ngày 21/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 12

  12. Mu Online Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Mu Online Season 1

  Mu Online Season 1 - Mu Online Season 1

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Mu Season1 vào 9h ngày 08/07/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 13

  13. MULAU-SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MULAU-SS6 NON RS-MAX 50K POIN

  MULAU-SS6 - MULAU-SS6 NON RS-MAX 50K POIN

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 09/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 14

  14. Mulau - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Non Reset Phiên Bản Giải Trí

  Mulau - Mu Non Reset Phiên Bản Giải Trí

  Mu mới ra tháng 07 2023 - Mở máy chủ Avatar vào 9h ngày 09/07/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield,Camera Man

 • 15

  15. MUPVP SS17.2 - Season 16 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  MUPVP SS17.2 - Mu Miễn Phí, Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ PVP II vào 20h ngày 17/06/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 16

  16. MU BẤT DIỆT - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc miễn phí

  MU BẤT DIỆT - cày cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 06 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 17/06/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 17

  17. MuOnline2003 - Season 2 Exp 3000x - Drop 5% - Server Với 4 Class nguyên bản

  MuOnline2003 - Server Với 4 Class nguyên bản

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Muonline 2003 X3000 vào 8h ngày 27/05/2023

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 18

  18. MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  MU KỶ NIỆM - MU FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ TUỔI THƠ vào 19h ngày 20/05/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 19

  19. MUROYAL - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - NON RESET - MAX 32K LEVEL - CUSTOM

  MUROYAL - NON RESET - MAX 32K LEVEL - CUSTOM

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ ROYAL vào 10h ngày 21/05/2023

  Exp: 300x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 20

  20. Mu-War.TV - Season 6 Exp 8888x - Drop 888% - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu-War.TV - như tên gọi 1 sever PK lôi cuốn

  Mu mới ra tháng 05 2023 - Mở máy chủ Mu-War.TV vào 18h ngày 01/05/2023

  Exp: 8888x - Drop: 888%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 21

  21. MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 19h ngày 21/04/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 22

  22. MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ KỶ NIỆM vào 19h ngày 21/04/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. Muonline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - 300 Anh Em Đang Online

  Muonline2003 - 300 Anh Em Đang Online

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 10h ngày 10/04/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 24

  24. MU Xưa tặng đồ vip - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - phiên bản mới nhất Đầu Tay của em

  MU Xưa tặng đồ vip - phiên bản mới nhất Đầu Tay của em

  Mu mới ra tháng 04 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 14h ngày 01/04/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 25

  25. Mu Hung Ba - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu Hung Ba - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ HungBa vào 13h ngày 30/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: chống Hack công nghệ cao

 • 26

  26. Mu season 2 VIP FPT✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu season 2 VIP FPT✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 27

  27. Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 28

  28. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  MuOnline2003.org - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 8h ngày 25/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 29

  29. Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu Ký Ức Ss1 FPT - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu SS1 vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 30

  30. Mu Ss2 Xanh Pro - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu Ss2 Xanh Pro - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger