Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU-TECCO - Season 6 Exp 12x - Drop 1% - GIỚI THIỆU MU-TECCO SS6 Sân chơi hồ
  Open Beta hôm nay

  MU-TECCO - GIỚI THIỆU MU-TECCO SS6 Sân chơi hồ

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ MU-TECCO vào 11h ngày 25/04/2024

  Exp: 12x - Drop: 1%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 2

  2. 👑 MUCNC.ORG 👑 - Season 16 Exp 10x - Drop 5% - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN
  Đang Alpha Test

  👑 MUCNC.ORG 👑 - MÁY CHỦ NONRESET HAY NHẤT VN

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ ⚜️ MAYA ⚜️ vào 10h ngày 27/04/2024

  Exp: 10x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: I.G.C

 • 3

  3. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop cày quốc

  Mu Việt Nam - không webshop cày quốc

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 07/04/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 4

  4. mu newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  mu newstar - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Game Thủ vào 10h ngày 07/04/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 5

  5. ⚜️MU NON RESET⚜️ - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Không tu chân, danh hiệu

  ⚜️MU NON RESET⚜️ - Không tu chân, danh hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 06/03/2024

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 6

  6. Munon-resetss6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu-ss6.9 NonReset Custom Nhẹ

  Munon-resetss6.com - Mu-ss6.9 NonReset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 02 2024 - Mở máy chủ Nhật Tảo vào 9h ngày 25/02/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 7

  7. 💥MU SS2 Non Reset💥 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  💥MU SS2 Non Reset💥 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 22/01/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 8

  8. MUGATE.CO NONRESET - Season 6 Exp 2x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 NonReset Cổ điển

  MUGATE.CO NONRESET - Phiên bản Season 6 NonReset Cổ điển

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 21/01/2024

  Exp: 2x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 9

  9. MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Free Full Option

  MU HÀ NỘI XƯA SS2 - Cộng Hưởng Free Full Option

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 12/01/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 10

  10. MUHNSS6VN.COM - Season 6 Exp 299x - Drop 20% - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ

  MUHNSS6VN.COM - CÀY CUỐC GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ NORIA vào 19h ngày 13/01/2024

  Exp: 299x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK

 • 11

  11. Titan Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100% game cày quốc

  Titan Mu Việt Nam - miễn phí 100% game cày quốc

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ lorencia vào 14h ngày 07/01/2024

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 12

  12. MU NATURE - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.

  MU NATURE - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân.

  Mu mới ra tháng 01 2024 - Mở máy chủ MU-NATURE vào 13h ngày 07/01/2024

  Exp: 5x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 13

  13. MUGATE.CO NON RESET - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - MUGATE.CO Season 6 NONRESET

  MUGATE.CO NON RESET - MUGATE.CO Season 6 NONRESET

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 29/12/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 14

  14. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  MuOnline2003.org - Phiên Bản 4 Class Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 9h ngày 23/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack siêu việt

 • 15

  15. Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui free

  Mu Khủng Long Mới Ra - cày cuốc dễ chơi đông vui free

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/12/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 16

  16. Mu Việt Nam SS2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin free

  Mu Việt Nam SS2 - Train wcoin free

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Hyon vào 19h ngày 16/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 17

  17. MU HoangLongvn - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100%

  MU HoangLongvn - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 12h ngày 07/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 18

  18. MU HoangLongvn - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - miễn phí 100%

  MU HoangLongvn - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 12h ngày 06/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameG

 • 19

  19. Mu Hoang Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - 99% game cày quốc

  Mu Hoang Long - 99% game cày quốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 16h ngày 01/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 20

  20. Mulau-SS6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mulau-SS6.com - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ TIKI vào 14h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 21

  21. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA

  MU HÀ NỘI XƯA - MU HÀ NỘI XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 22

  22. MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  MU Hoàng Long - khuyến mãi đồ tân thủ + 9 ex

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàng long vào 15h ngày 28/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gamegrud

 • 23

  23. Lục Địa Mu ss2.pro - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Lục Địa Mu ss2.pro - Lục Địa Mu ss2.pro classic

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Lục Địa Mu ss2.pro vào 19h ngày 24/10/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 24

  24. Mus6 Non Reset - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mus6 Non Reset - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ SPEED vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 25

  25. Mu phục hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  Mu phục hưng - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tu Giới vào 18h ngày 02/10/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 26

  26. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 27

  27. 🔴 MU CLASSIC 🔴 - Season 6 Exp 20x - Drop 10% - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  🔴 MU CLASSIC 🔴 - Không Mốc Nạp - Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LEGEND vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server

 • 28

  28. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 29

  29. Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu-vnss6 - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 18h ngày 28/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 30

  30. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger