Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU-DATVIET.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO
  Open Beta ngày mai

  MU-DATVIET.NET - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 2

  2. MU Hồng Hoang - Season 6 Exp 200x - Drop 60% - Item Full bán tại Lorencia

  MU Hồng Hoang - Item Full bán tại Lorencia

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồng Hoang vào 13h ngày 22/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEESHIELD CHỐNG HACK TỐI ĐA

 • 3

  3. MU-HERO.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  MU-HERO.NET - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 20/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 4

  4. MU THIÊN ĐỊA - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - miễn phí 100%

  MU THIÊN ĐỊA - miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Địa vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 5

  5. MuMienPhi.PW - Season 6 Exp 99999999x - Drop 9999999999% - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  MuMienPhi.PW - Xin các anh hãy đọc qua bài viết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Xin các anh hãy đọc qua bài e. vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 99999999x - Drop: 9999999999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 6

  6. MUHAINAM FREE ALL - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  MUHAINAM FREE ALL - KHÔNG TOP NẠP - SIÊU CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 7

  7. Mu War V1 - Season 6 Exp 800x - Drop 80% - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu War V1 - Sever Reset Không Giới Hạn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 15/08/2022

  Exp: 800x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 8

  8. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 99999x - Drop 30% - sever cày cuốc, free 99%

  Mu Hồi Ức - sever cày cuốc, free 99%

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Davias vào 11h ngày 14/08/2022

  Exp: 99999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard

 • 9

  9. MuRedBull Full VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  MuRedBull Full VIP - Phiên bản custom siêu khủng số 1 vn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Full Custom Mới: Noria vào 19h ngày 13/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 10

  10. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 11

  11. Mu War - Mở SeverMới - Season 6 Exp 8000x - Drop 80% - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu War - Mở SeverMới - Liên Hệ Fanpage biết thêm chi tiết

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Chiến Tranh vào 18h ngày 08/08/2022

  Exp: 8000x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon Cheat

 • 12

  12. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - shop alpha nhu nao open nhu vay

  newstar - shop alpha nhu nao open nhu vay

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ custom vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: java

 • 13

  13. MÁY CHỦ THÁNH NỮ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  MÁY CHỦ THÁNH NỮ - FREE 100% - CÀY WCOIN SẮM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THÁNH NỮ vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 14

  14. Free Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Free Free - OPEN Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom +

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Free Free vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 15

  15. MuDocTon Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuDocTon Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 05/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 16

  16. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  MU ĐẤT VIỆT - DỄ CHƠI-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 17

  17. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Tam Thái Tử - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Cần Cù Chịu Khó vào 19h ngày 02/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 18

  18. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 19

  19. MU HOÀNG GIA - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  MU HOÀNG GIA - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Vương vào 13h ngày 01/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 20

  20. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyết Long vào 13h ngày 31/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 21

  21. MU HERO - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  MU HERO - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 01/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 22

  22. MuĐạiĐế Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuĐạiĐế Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 29/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 23

  23. musocson - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  musocson - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 24

  24. Mu Quốc Dân ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu Quốc Dân ss6 - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 30/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 25

  25. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Cay cuoc free 99%

  newstar - Cay cuoc free 99%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 26

  26. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 27

  27. MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ ĐẤU SĨ vào 10h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 28

  28. MUTHIENTHAN.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  MUTHIENTHAN.VN - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 25/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 29

  29. Mu-TamThaiTu - Season 6 Exp 99999x - Drop 99% - Free cutom

  Mu-TamThaiTu - Free cutom

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Yêu Cô Em Họ vào 10h ngày 23/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 30

  30. mudaide - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - cày cuốc

  mudaide - cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ hắc ám vào 10h ngày 24/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DogGuard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger