Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Chuẩn Cày Cuốc, Siêng Năng Là Pro
  Open Beta ngày mai

  MU GIAI NHÂN - Chuẩn Cày Cuốc, Siêng Năng Là Pro

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 11/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 2

  2. MU TRUYỀN KỲ MỚI NHÉ - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí nhé anh em- đông vui
  Open Beta ngày mai

  MU TRUYỀN KỲ MỚI NHÉ - miễn phí nhé anh em- đông vui

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 11/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 3

  3. Mu Quyết Thắng - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free cày cuốc PK
  Alpha Test hôm nay

  Mu Quyết Thắng - Free cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Bá Vương Free vào 13h ngày 12/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối Đa

 • 4

  4. Mu Thiên Mệnh - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-FREE-TRAIN WCOI

  Mu Thiên Mệnh - GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI-FREE-TRAIN WCOI

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 13/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 5

  5. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - không webshop cày cuốc
  Open Beta hôm qua

  Mu Phong Thần - không webshop cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 19h ngày 09/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 6

  6. Mu PHONG THẦN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - miễn phí 99%
  Open Beta hôm qua

  Mu PHONG THẦN - miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 09/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 7

  7. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Chăng Cày Fang Dân Nạp Ez
  Open Beta hôm qua

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Free All, Chăng Cày Fang Dân Nạp Ez

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Hủy Diệt vào 19h ngày 09/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 8

  8. MU ĐÔNG HÀ - Season 6 Exp 2x - Drop 30% - Sinh ra là để tồn tại lâu dài

  MU ĐÔNG HÀ - Sinh ra là để tồn tại lâu dài

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Mu Đông Hà vào 19h ngày 07/12/2022

  Exp: 2x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: QuyetGuard

 • 9

  9. Mu-HeRo.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM PHIÊN BẢN MỚI-SIÊU HOT

  Mu-HeRo.Net - CUSTOM PHIÊN BẢN MỚI-SIÊU HOT

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 08/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 10

  10. MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - FREE 100% CÀY CUỐC CỰC DỄ

  MU-SG FREE 100% - FREE 100% CÀY CUỐC CỰC DỄ

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ THẦN MA vào 13h ngày 05/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 11

  11. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% cày cuốc
  Open Beta hôm qua

  Mu Biên Hòa - Miễn Phí 100% cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy chủ THIÊN TÔN vào 19h ngày 09/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 12

  12. DamageMU X50 DEC16 - Season 16 Exp 50x - Drop 25% - Premium server files unique server

  DamageMU X50 DEC16 - Premium server files unique server

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ DamageMU S16 X50 vào 24h ngày 16/12/2022

  Exp: 50x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard v6.1

 • 13

  13. SquidMu S17X50 DEC2 - Season 16 Exp 50x - Drop 25% - Premium and Custom server files

  SquidMu S17X50 DEC2 - Premium and Custom server files

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ SquidMu X50 vào 24h ngày 02/12/2022

  Exp: 50x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Premium antihack system

 • 14

  14. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free All, Chăng Cày Fang Dân Nạp Ez

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Free All, Chăng Cày Fang Dân Nạp Ez

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới: Quyền Vương vào 19h ngày 02/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 15

  15. Mu Đất Việt - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - LỐI CHƠI GIẢI TRÍ-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu Đất Việt - LỐI CHƠI GIẢI TRÍ-DỄ KIẾM ĐỒ

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 9h ngày 04/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 16

  16. 👑 𝐌𝐔 Quyết Thắng - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 99,99%, cày cuốc PK

  👑 𝐌𝐔 Quyết Thắng - Free 99,99%, cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 04/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối Đa

 • 17

  17. mu-aeon.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Mien Phi 999%

  mu-aeon.com - Mien Phi 999%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Custom vào 19h ngày 02/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGur

 • 18

  18. MU GIAI NHÂN - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

  MU GIAI NHÂN - Free 100%|Dễ Kiếm Đồ|Reset Nhanh|

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 30/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 19

  19. MU KORREA SIÊU PHẨM - Season 6 Exp 999x - Drop 95% - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  MU KORREA SIÊU PHẨM - MIỄN PHÍ FULL THẦN SOCKET +15

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ HOÀNG LONG vào 13h ngày 04/12/2022

  Exp: 999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 20

  20. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  MU VƯƠNG QUYỀN - SIÊU PHẨM GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 02/12/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 21

  21. Mu Trường Sa - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu Trường Sa - Miễn phí 99,99%. Full Ngọc tại Shop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Hoàng Sa vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 22

  22. MU Phong Sát - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - Free 99%, Set đồ FullCustom

  MU Phong Sát - Free 99%, Set đồ FullCustom

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Mu Tà Thần vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 99999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 23

  23. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu Cao Thủ - Cày cuốc miễn phí 100%

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ Máy chủ THIÊN BẢO vào 19h ngày 01/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 24

  24. MU KHỦNG LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí full thần socket +15

  MU KHỦNG LONG MỚI RA - miễn phí full thần socket +15

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 25

  25. Mu Tà thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phhis 100%

  Mu Tà thần - Miễn Phhis 100%

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Phong Sát vào 13h ngày 26/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 26

  26. Mu-ThienMenh.Net - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu-ThienMenh.Net - SIÊU GIẢI TRÍ-DỄ CHƠI

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 19h ngày 28/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 27

  27. MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  MU-SG FREE 100% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ SÀI GÒN vào 13h ngày 27/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 28

  28. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU PHẨM DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 25/11/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 29

  29. Mu3508 Tặng đồ 15ful - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu3508 Tặng đồ 15ful - Chỉ Việc Chiến đấu

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 14h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 30

  30. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí 100% Không webshop

  Mu Việt Nam - Miễn phí 100% Không webshop

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 23/11/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger