Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - drop ngọc full all boss
  Open Beta hôm nay

  MU Anh Hùng - drop ngọc full all boss

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 19h ngày 01/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 2

  2. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền thoại trở lại
  Open Beta ngày mai

  muvnnn - SS6 Huyền thoại trở lại

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 3

  3. Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí hoàn toàn AE Cày là có.
  Open Beta ngày mai

  Mu Phục Hưng - Miễn Phí hoàn toàn AE Cày là có.

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 4

  4. Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 5x - Drop 15% - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th
  Đang Alpha Test

  Mu Việt Chiến Binh - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ChienBinh vào 18h ngày 08/12/2023

  Exp: 5x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: muxteam

 • 5

  5. Mu NhânPhẩm - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - SV CUSTOM CÀY CUỐC ĐỒ GIÁ TRỊ CAO
  Đang Alpha Test

  Mu NhânPhẩm - SV CUSTOM CÀY CUỐC ĐỒ GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Mu NhânPhẩm vào 8h ngày 30/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 6

  6. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 500% - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt

  Mu Biên Hoà - Phiên Bản Custom Đẹp Mắt

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ WARIOR vào 19h ngày 04/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 500%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 7

  7. Mu Thiên Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu Thiên Tước ss6.15 - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Cày Cuốc Thành VIP vào 13h ngày 30/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 8

  8. MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ

  MUBATDIET.COM MỚI RA - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 9

  9. MU free 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc

  MU free 2024 - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỎA LONG vào 13h ngày 30/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 10

  10. Mu custom free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu custom free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vgurad chống hack cao

 • 11

  11. Mudamme.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 1%,99% Cầy Cuốc, Tự Do Xanh 9

  Mudamme.net - Free 1%,99% Cầy Cuốc, Tự Do Xanh 9

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ CỤM 3 vào 20h ngày 28/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 12

  12. Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

  Mu Trứng Vàng PC - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Trứng Vàng 2 vào 19h ngày 23/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 13

  13. Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023

  Đẳng Cấp Mu - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 19h ngày 26/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 14

  14. MU Thần Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta

  MU Thần Vương - Mu Mới Ra Open Beta

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thần Vương vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 15

  15. MU ANUBIS - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - DỄ CHƠI MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN

  MU ANUBIS - DỄ CHƠI MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ANUBIS vào 19h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANITHACK UGK MỚI NHẤT

 • 16

  16. MU HỘI NGỘ - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  MU HỘI NGỘ - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 18h ngày 25/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99.9%

 • 17

  17. Mu Hải Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu Hải Nam - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 18

  18. MU-ANHEM SS6.17 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  MU-ANHEM SS6.17 - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Phong Thần vào 19h ngày 28/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: iAnti.spk

 • 19

  19. Mu việt Gold free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu việt Gold free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 23/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 20

  20. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Phiên bản Custom Đẹp Mắt

  Mu Việt Nam - Phiên bản Custom Đẹp Mắt

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ĐESIGNS 1 vào 19h ngày 23/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyV

 • 21

  21. Mu Tu Tiên SS 6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu Tu Tiên SS 6.15 - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Mu tu tiên Đỉnh Cao vào 18h ngày 21/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 22

  22. Mu free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Ngọc Hoàng vào 13h ngày 22/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 23

  23. Muhnx-ss6 - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free 99,99% Custom Đồ Mới

  Muhnx-ss6 - Free 99,99% Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Quy Vuong vào 13h ngày 20/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phonenix Cheat

 • 24

  24. MUCHIENTHAN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

  MUCHIENTHAN - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 25

  25. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 1%,99% Cầy Cuốc

  Mu Đam Mê - Free 1%,99% Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ CỤM 2 vào 20h ngày 18/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 26

  26. Muhanoi-s6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Muhanoi-s6 Khai Mở - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 27

  27. MU QUYỀN VƯƠNG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ, ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM LÀ CÓ

  MU QUYỀN VƯƠNG - MIỄN PHÍ, ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Quyền Vương vào 19h ngày 16/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK SỬ DỤNG : (GOLDSHIED)

 • 28

  28. CUSTOM 6.15 - Season 16 Exp 9999x - Drop 100% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  CUSTOM 6.15 - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ QUYỀN LỰC vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 29

  29. Mu Free - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hỏa Thần vào 13h ngày 16/11/2023

  Exp: 99999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 30

  30. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Custom Giải trí

  Mu Hà Nội - Custom Giải trí

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ WARIOR 1 vào 19h ngày 16/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger