Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Hà nội Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu Hà nội Free - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bảo Kê vào 13h ngày 23/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard chống hack cao

 • 32

  32. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu Bá Vương - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bá Vương . Anh Hùng Hội Tụ vào 13h ngày 24/07/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegua

 • 33

  33. Musocson free - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Musocson free

  Musocson free - Musocson free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 18/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 34

  34. Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Đông người chơi nhất 2022

  Mu Trống Đồng - Đông người chơi nhất 2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ The Empire vào 10h ngày 22/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 35

  35. Mu Độc Tôn Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu Độc Tôn Custom - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Độc Tôc Full Custom vào 19h ngày 16/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 36

  36. Mu SS6 Free A - Z - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu SS6 Free A - Z - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ CHIẾN BINH vào 13h ngày 14/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 37

  37. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 38

  38. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  MU HẢI NAM - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack MuHaiNam

 • 39

  39. Mu thời đại free - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu thời đại free - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 40

  40. Mu 6789 - Season 6 Exp 999999x - Drop 99% - Cutom free all

  Mu 6789 - Cutom free all

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 07/07/2022

  Exp: 999999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 41

  41. MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - Season 6 Exp 1999x - Drop 50% - CÀY WCOIN, FREE 100%

  MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - CÀY WCOIN, FREE 100%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ CHÚA TỂ vào 10h ngày 09/07/2022

  Exp: 1999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 42

  42. MuRedBull Custom Max - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuRedBull Custom Max - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Dungeon VIP vào 19h ngày 08/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 43

  43. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu cày cuốc - Free all boss

  MU HẢI NAM - Siêu cày cuốc - Free all boss

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack MuHainNam

 • 44

  44. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 99999x - Drop 95% - Custom Thế hệ mới

  Tam Thái Tử - Custom Thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 01/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 45

  45. Mu Đại Đế Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu Đại Đế Custom - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đại Đế Số 1 Việt Nam vào 19h ngày 01/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 46

  46. MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  MÁY CHỦ PHÁP SƯ MỚI - CÀY CUỐC, MU CHO DÂN ĐAM MÊ CÀY

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ PHÁP SƯ vào 10h ngày 25/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 47

  47. Hoàng Gia - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Hoàng Gia - ⚜️【HOÀNG GIA - MUHOANGGIA.INFO】⚜️

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Vương Gia vào 19h ngày 26/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 48

  48. MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Season 6 Exp 2999x - Drop 50% - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  MÁY CHỦ TIÊN NỮ - Cày Wcoin, Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ TIÊN NỮ vào 10h ngày 19/06/2022

  Exp: 2999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 49

  49. MuRedBull Full 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull Full 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria Full Custom vào 19h ngày 18/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 50

  50. MUTHIENMENH - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo

  MUTHIENMENH - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 14h ngày 16/06/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: MUEMU

 • 51

  51. MU Hoàng Gia - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Exp 99999x Drop 80 - Free 1000%

  MU Hoàng Gia - Exp 99999x Drop 80 - Free 1000%

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoàng Gia vào 9h ngày 19/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 52

  52. MuWake-up 6.15 Full - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  MuWake-up 6.15 Full - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ MuWake-up Full Custom 6.15 vào 19h ngày 10/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 53

  53. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Cuốc - Giải Trí

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Cày Cuốc - Giải Trí

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ LONG THẦN vào 10h ngày 05/06/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 54

  54. MUPHONUI.COM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  MUPHONUI.COM - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK CLASS

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 06/06/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 55

  55. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Free

  Mu Hoàng Kim - Free

  Mu mới ra tháng 06 2022 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 01/06/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Guar

 • 56

  56. MuRedBull 6.15 Full - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  MuRedBull 6.15 Full - Lâu Dài - Ổn Định - Update Liên Tục

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ MuRedBull Full Custom 6.15 vào 19h ngày 28/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 57

  57. MU VIỆT NAM SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  MU VIỆT NAM SL - FREE 100%, CHƠI TỪ CÙI ĐẾN KHỦNG

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ CỤM MÁY CHỦ 3- BẠCH HỔ vào 9h ngày 29/05/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 58

  58. Mu Casino - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu Casino - Miễn phí 99,99% , Cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ Casino vào 13h ngày 22/05/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: D-Guard

 • 59

  59. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  MU VƯƠNG QUYỀN - MU MIỄN PHÍ CHƠI XANH CHÍN

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/05/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepSheil

 • 60

  60. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  Mu mới ra tháng 05 2022 - Mở máy chủ ***NORIA*** vào 13h ngày 17/05/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger