Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Tam Thái Tử - Free Tỷ lệ cao Cần Ae chịu khó

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Cần Cù Chịu Khó vào 19h ngày 02/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 98%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 62

  62. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 13h ngày 04/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 63

  63. MU HOÀNG GIA - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  MU HOÀNG GIA - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thiên Vương vào 13h ngày 01/08/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 64

  64. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyết Long vào 13h ngày 31/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 65

  65. MU HERO - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  MU HERO - KHÔNG WEBSHOP-SOI ITEM NGƯỜI CHƠI

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 19h ngày 01/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 66

  66. MuĐạiĐế Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuĐạiĐế Full Custom - Phiên Bản Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Đế Vương vào 19h ngày 29/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 67

  67. musocson - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  musocson - nối chơi Free hỗ trợ ae nhiệt tình

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 68

  68. Mu Quốc Dân ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu Quốc Dân ss6 - Miễn Phí 99% , Cày là có đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 30/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 69

  69. newstar - Season 6 Exp 9999x - Drop 10% - Cay cuoc free 99%

  newstar - Cay cuoc free 99%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 70

  70. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - DỄ CHƠI-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 27/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 71

  71. MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  MÁY CHỦ ĐẤU SĨ MỚI - Cày Wcoin, Dễ Chơi, Reset Ingame

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ ĐẤU SĨ vào 10h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 72

  72. MUTHIENTHAN.VN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  MUTHIENTHAN.VN - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 25/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 73

  73. Mu-TamThaiTu - Season 6 Exp 99999x - Drop 99% - Free cutom

  Mu-TamThaiTu - Free cutom

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Yêu Cô Em Họ vào 10h ngày 23/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. mudaide - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - cày cuốc

  mudaide - cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ hắc ám vào 10h ngày 24/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DogGuard

 • 75

  75. MuWakeUP Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  MuWakeUP Full Custom - Mu đông người - uy tín - lâu dài

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Luyện Ngục vào 19h ngày 22/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 76

  76. Mu Hà nội Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu Hà nội Free - 10wc/1quái,box kundun drop cụm ngọc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bảo Kê vào 13h ngày 23/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguard chống hack cao

 • 77

  77. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1500x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu Bá Vương - Miễn Phí 100% Admin Ko Bán Đồ

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Bá Vương . Anh Hùng Hội Tụ vào 13h ngày 24/07/2022

  Exp: 1500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegua

 • 78

  78. Musocson free - Season 16 Exp 9999x - Drop 60% - Musocson free

  Musocson free - Musocson free

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MUVIP vào 13h ngày 18/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 79

  79. Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Đông người chơi nhất 2022

  Mu Trống Đồng - Đông người chơi nhất 2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ The Empire vào 10h ngày 22/07/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 80

  80. Mu Độc Tôn Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu Độc Tôn Custom - Siêu Phẩm Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Độc Tôc Full Custom vào 19h ngày 16/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 81

  81. Mu SS6 Free A - Z - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu SS6 Free A - Z - box kundun drop cụm ngọc,10wc/1quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ CHIẾN BINH vào 13h ngày 14/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 82

  82. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  MU QUYỀN LỰC - LỐI CHƠI DỄ-GIẢI TRÍ CAO

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/07/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 83

  83. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  MU HẢI NAM - Mu Free all - Siêu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti Hack MuHaiNam

 • 84

  84. Mu thời đại free - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu thời đại free - FREE - boss 1h/1 lần - 5wc/1 quái

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ DEVIAS vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard

 • 85

  85. Mu 6789 - Season 6 Exp 999999x - Drop 99% - Cutom free all

  Mu 6789 - Cutom free all

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 07/07/2022

  Exp: 999999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 86

  86. MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - Season 6 Exp 1999x - Drop 50% - CÀY WCOIN, FREE 100%

  MÁY CHỦ CHÚA TỂ MỚI - CÀY WCOIN, FREE 100%

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ MÁY CHỦ CHÚA TỂ vào 10h ngày 09/07/2022

  Exp: 1999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 87

  87. MuRedBull Custom Max - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  MuRedBull Custom Max - Mu Full Custom Siêu Khủng Số 1 VN

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Khai Mở Máy Chủ Dungeon VIP vào 19h ngày 08/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 88

  88. MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Siêu cày cuốc - Free all boss

  MU HẢI NAM - Siêu cày cuốc - Free all boss

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Xưng Vương vào 13h ngày 10/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack MuHainNam

 • 89

  89. Tam Thái Tử - Season 6 Exp 99999x - Drop 95% - Custom Thế hệ mới

  Tam Thái Tử - Custom Thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 01/07/2022

  Exp: 99999x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 90

  90. Mu Đại Đế Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu Đại Đế Custom - Mu đông người - lâu dài - bền vững

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Đại Đế Số 1 Việt Nam vào 19h ngày 01/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger