Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Thiên Sứ - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Miễn Phí 99%

  Thiên Sứ - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 14h ngày 19/04/2022

  Exp: 700x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 92

  92. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Hà Nội Mu - Siêu Phẩm Cày Cuốc Cày Là Có

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ DAVIAS vào 19h ngày 15/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 93

  93. Mu Rồng Đỏ - Season 6 Exp 40x - Drop 5% - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu Rồng Đỏ - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 40x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgoryus

 • 94

  94. MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  MU8X.NET-NƠI HỘI TỤ - NƠI HỘI TỤ CÁC ANH HÙNG

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 15/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 95

  95. MU XƯA FREE 100% - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  MU XƯA FREE 100% - Free hoàn toàn không top nap-mốc na

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Xưa vào 19h ngày 12/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 96

  96. MU SÀI GÒN SS6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  MU SÀI GÒN SS6 - LỐI CHƠI CÀY CHAY LÊN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thần Long vào 13h ngày 14/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cá mập vú bự

 • 97

  97. MUVN8X.COM-->MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  MUVN8X.COM-->MU MỚI - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 98

  98. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Hà Nội Mu - Mu Miễn Phí Cày Cuốc Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Noria vào 12h ngày 10/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 99

  99. Mu-FPT Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Auto Reset Ingame Item Max 2 Op

  Mu-FPT Season 2 - Auto Reset Ingame Item Max 2 Op

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield Pro

 • 100

  100. Mu CNC - Ký Ức Tuổi - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện

  Mu CNC - Ký Ức Tuổi - Free 100%, Boss 24/24 chết lại hiện

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu CNC - Ký Ức Tuổi Thơ vào 13h ngày 08/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 101

  101. ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ⭐️ Phục Hưng ⭐️ vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 102

  102. GkingMu - Season 2 Exp 200x - Drop 30% - ---Trang Chủ: GkingMu. Win ---Tải

  GkingMu - ---Trang Chủ: GkingMu. Win ---Tải

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Thăng Trầm vào 13h ngày 08/04/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KGM

 • 103

  103. MU Hà Nội 2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - dung luyện item, không phú hộ

  MU Hà Nội 2003 - dung luyện item, không phú hộ

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 14h ngày 10/04/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 104

  104. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu Quyền Vương - Miễn phí 99% , Không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 05/04/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 105

  105. mu gamethu - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - miễn phí 100%, không webshop

  mu gamethu - miễn phí 100%, không webshop

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ATLANTIC vào 13h ngày 07/04/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 106

  106. Mu Việt Nam - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - Không WebShop, Cày quốc

  Mu Việt Nam - Không WebShop, Cày quốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 11/04/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 107

  107. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Tặng Sét Full Thần + Wing 2 Khi Ope

  MU HOÀN KIẾM .NET - Tặng Sét Full Thần + Wing 2 Khi Ope

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 06/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 108

  108. Mu Hòa Bình - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu Hòa Bình - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 08/04/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 109

  109. Mu Việt 2009 Free - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free hoàn toàn, không mốc nạp

  Mu Việt 2009 Free - Free hoàn toàn, không mốc nạp

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 19h ngày 05/04/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 110

  110. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - 10wc/1 quái, boss 1h/1lần, treo off

  Mu Hà Nội - 10wc/1 quái, boss 1h/1lần, treo off

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Tu Tiên vào 13h ngày 05/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 111

  111. Mu Miền Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu Miền Tây - Cày Cuốc Đua Top AlPha Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Vĩnh Hằng vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 112

  112. Mu Việt - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 🔴  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - EXP9999x

  Mu Việt - 🔴  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - EXP9999x

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 04/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 113

  113. Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu Phong Trần - Remake Item,Hình Ảnh,RS nhận WC

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Phong Trần vào 13h ngày 03/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 114

  114. MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  MUHN8X.COM-MU HÀ NỘI - Tặng Sét Full Thần Khi Open Beta

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ ***Hà Nội*** vào 13h ngày 01/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 115

  115. GkingMu - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga

  GkingMu - Mu Không Giới Hạn Reset, Reset Inga

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thăng Trầm vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KGM

 • 116

  116. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - FREE không top nạp - mốc nạp

  Mu Hà Nội - FREE không top nạp - mốc nạp

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 19h ngày 29/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 117

  117. MU Bá Vương - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  MU Bá Vương - MIỄN PHÍ 99% ,CÀY CUỐC, K DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ KIM LONG vào 19h ngày 25/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 118

  118. Mu Thiên Long - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Mu cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu Thiên Long - Mu cày cuốc giải trí mùa dịch

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Long vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 700x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 119

  119. Mu Bắc Giang - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu Bắc Giang - Miễn Phí 99% Không Webshop Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Hồi Ức vào 19h ngày 09/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 120

  120. Mu kiếm rồng free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - 20wc/1 quái boss 1 h/1 lần - free

  Mu kiếm rồng free - 20wc/1 quái boss 1 h/1 lần - free

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Cửu Long vào 13h ngày 26/03/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger