Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 92

  92. MU HÀ NỘI SEASON2 - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON2 - Mu Hà Nội Season2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Phục Sinh vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 93

  93. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack,

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/10/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 94

  94. Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Nazarick - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Overlord vào 10h ngày 15/10/2023

  Exp: 5000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGCN

 • 95

  95. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  MU HÀ NỘI - Mu Season 6 có tâm nhất quả đất

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MU HÀ NỘI vào 14h ngày 28/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 96

  96. Mu Noria Season 6.3 - Season 6 Exp 3000x - Drop 10% - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu Noria Season 6.3 - có máp train wcoin tỷ lệ drop cao

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thanh Long vào 13h ngày 16/10/2023

  Exp: 3000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 97

  97. Mu-ThienKim.Net - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ ⏱

  Mu-ThienKim.Net - 🔶Khai mở máy chủ mới : THIÊN HẠ ⏱

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thiên Hạ vào 13h ngày 15/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiShark VIP

 • 98

  98. Mus6 Non Reset - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mus6 Non Reset - Mus6 Non Reset - Ra mắt máy chủ Spe

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ SPEED vào 19h ngày 14/10/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 99

  99. mu-awayplus - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  mu-awayplus - Mu-awayplus miễn phí, mới lạ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Away Plus vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUGUAD

 • 100

  100. MU VOLGA - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh

  MU VOLGA - Miễn phí, ko custom, ko tu chân, dh

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ New Volga vào 13h ngày 10/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 101

  101. Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - FREE 99,99% , CÀY CUỐC

  Mu Kỷ Nguyên - FREE 99,99% , CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Rồng Đỏ vào 13h ngày 09/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phonex

 • 102

  102. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu Hoàng Kim - Miễn phí 99%, không WEDSHOP

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 103

  103. Mu Bắc Ninh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - SV mới Open nên ad hỗ trợ = tốp

  Mu Bắc Ninh - SV mới Open nên ad hỗ trợ = tốp

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 8h ngày 03/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 104

  104. Mu Hà Nội Xưa - Season 3 Exp 80x - Drop 10% - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu Hà Nội Xưa - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Hoàn Mỹ vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 80x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Quốc Tế

 • 105

  105. MuEuro - Season 6 Exp 1000x - Drop 15% - KHÔNG GIỚI HẠN RESET

  MuEuro - KHÔNG GIỚI HẠN RESET

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Euro1 vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTISHARK VIP

 • 106

  106. MU HẢI PHÒNG - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - free 99% có nâng cấp

  MU HẢI PHÒNG - free 99% có nâng cấp

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshiel

 • 107

  107. MEGAMU.VN 60 FPS - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - 99% Miễn Phí, Cày Zen Bán Cho BQT

  MEGAMU.VN 60 FPS - 99% Miễn Phí, Cày Zen Bán Cho BQT

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Season 6 Special, Hunt, Quest vào 14h ngày 02/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: X-team

 • 108

  108. Mu Hoàng Kim - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn phí 99%, Không WedShop

  Mu Hoàng Kim - Miễn phí 99%, Không WedShop

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Hoàng Kim vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 109

  109. mu thiên mệnh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - free 99%, không webshop, cầy là có

  mu thiên mệnh - free 99%, không webshop, cầy là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ dungeon vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 110

  110. Mu Việt Nam ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng Hưởng - NPC Buff Free

  Mu Việt Nam ss2 - Cộng Hưởng - NPC Buff Free

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Dragon- NPC Buff FREE vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Lion

 • 111

  111. Mu-kaimas S18 EPIC X - Season 16 Exp 100x - Drop 15% - Premium server files, custom bosses

  Mu-kaimas S18 EPIC X - Premium server files, custom bosses

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X100 PREMIUM vào 23h ngày 20/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack custom+Psdevs

 • 112

  112. MUFPT2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - Reset Chậm, Cày Tiền VNĐ

  MUFPT2003 - Reset Chậm, Cày Tiền VNĐ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Tình Yêu vào 13h ngày 08/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 113

  113. Mu Bắc Ninh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - SS6 3option rất dễ chơi cho AE

  Mu Bắc Ninh - SS6 3option rất dễ chơi cho AE

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 8h ngày 03/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 114

  114. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - GIẢI TRÍ

  MU GIẢI TRÍ - GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ GIẢI TRÍ vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 115

  115. MU-KOREA.NET MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc đông vui dễ chơi dễ kiếmđồ

  MU-KOREA.NET MỚI RA - cày cuốc đông vui dễ chơi dễ kiếmđồ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 13h ngày 05/10/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 116

  116. ⚜️ MU HHUYỀN THOẠI ⚜ - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  ⚜️ MU HHUYỀN THOẠI ⚜ - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 14h ngày 03/10/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 117

  117. Mu Việt Nam SS2 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Có npc buff - train wcoin, drop 40%

  Mu Việt Nam SS2 - Có npc buff - train wcoin, drop 40%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 118

  118. Mu Đế Tôn Season 6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm cày cuốc - Đồ khá hiếm

  Mu Đế Tôn Season 6.3 - Siêu phẩm cày cuốc - Đồ khá hiếm

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ máy chủ THIÊN KIẾM vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 119

  119. Mu Chí Tôn ss6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu Chí Tôn ss6.9 - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 13h ngày 02/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 120

  120. MuKing Season6.3 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - có map train wcoin, miễn phí

  MuKing Season6.3 - có map train wcoin, miễn phí

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 06/10/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger