Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 151

  151. Mu Thời Đại - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - mu miễn phí

  Mu Thời Đại - mu miễn phí

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thời Đại vào 19h ngày 01/03/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 152

  152. Mu Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Săn Boss, RS nhận wcoinc

  Mu Phong Thần - Săn Boss, RS nhận wcoinc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 18h ngày 01/03/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 153

  153. Mu Cá Heo - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu Cá Heo - Mu Miễn Phí Cày Quốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIp Pro

 • 154

  154. MU AWAY - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - reset ingame cộng hưởng max option

  MU AWAY - reset ingame cộng hưởng max option

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ máy chủ thần ma vào 13h ngày 27/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 155

  155. Mu Gold - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Miễn phí 99%, không webshop

  Mu Gold - Miễn phí 99%, không webshop

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Gold vào 13h ngày 27/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 156

  156. MuWakeUp Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuWakeUp Custom 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Hỏa Long Full Custom vào 19h ngày 25/02/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK

 • 157

  157. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Không WebShop Miễn Phí 99%

  Hà Nội Mu - Mu Không WebShop Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 18h ngày 22/02/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 158

  158. Mu Hà Nội - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu Hà Nội - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Tarkan vào 19h ngày 22/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 159

  159. Mu ss6 hà Nội - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đổi điểm Boss sang ATM

  Mu ss6 hà Nội - Đổi điểm Boss sang ATM

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 160

  160. Mu Sinh Viên - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Lối chơi Cày Cuốc

  Mu Sinh Viên - Lối chơi Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Sinh Viên vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Mu Sinh Vien

 • 161

  161. MUS6HANOI - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - MU Free,Cày GP Trao Đổi ATM Với ADM

  MUS6HANOI - MU Free,Cày GP Trao Đổi ATM Với ADM

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hồi Sinh vào 13h ngày 26/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 162

  162. MU Thiên Mệnh - Season 2 Exp 60x - Drop 5% - Chuẩn Ss2

  MU Thiên Mệnh - Chuẩn Ss2

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ MU Thiên Mệnh vào 13h ngày 25/02/2022

  Exp: 60x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 163

  163. MU HY VỌNG - Season 6 Exp 2000x - Drop 10% - cầy thả ga free wcoin

  MU HY VỌNG - cầy thả ga free wcoin

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 16/02/2022

  Exp: 2000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 164

  164. ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 21/02/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 165

  165. MU Hà Nội 2015 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy

  MU Hà Nội 2015 - Ko Custom - Cày Cuốc Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 23/02/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard Pro

 • 166

  166. MUVIET-SS6.COM.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - không phú hộ , không webshop,

  MUVIET-SS6.COM.VN - không phú hộ , không webshop,

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ Thần Long vào 13h ngày 19/02/2022

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập

 • 167

  167. Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu

  Mu Season 6 - Rs nhận wc, PK class nhận Danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 15/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 168

  168. MuKhoiNguyen - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free cày cuốc

  MuKhoiNguyen - Free cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 17/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 169

  169. Mu Việt - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Không tu chân,danh hiệu

  Mu Việt - Không tu chân,danh hiệu

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 14/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

 • 170

  170. MUHN8X.COM - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  MUHN8X.COM - KHAI XUÂN SEVER GIẢI TRÍ CẦY CUỐC

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HN8X vào 13h ngày 13/02/2022

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 171

  171. Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS

  Mu Quyền Vương - Miễn Phí 99%, 65K Point ,Không GHRS

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 11/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 172

  172. Mu Vĩnh Cửu - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu Vĩnh Cửu - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ : Mu Vĩnh Cửu vào 13h ngày 12/02/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 173

  173. Mu Bắc Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - cày cuốc

  Mu Bắc Nam - cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 15h ngày 10/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshield

 • 174

  174. Mu Đà Nẵng - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Miễn Phí 99% Không Top Nạp

  Mu Đà Nẵng - Miễn Phí 99% Không Top Nạp

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 19h ngày 10/02/2022

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard

 • 175

  175. ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  ⚔️ Mu Việt 24H ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - Offline A

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 12/02/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 176

  176. MU Phu Long - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không Webshop cày là có tất cả

  MU Phu Long - Không Webshop cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Phục Long vào 13h ngày 08/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackVip

 • 177

  177. Hà Nội Mu - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - GamePlay Hấp Dẫn

  Hà Nội Mu - GamePlay Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 08/02/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 178

  178. MU Hà Nội Season 2.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - cày cuốc, zen hiếm, auto reset

  MU Hà Nội Season 2.0 - cày cuốc, zen hiếm, auto reset

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ DUNGEON vào 13h ngày 05/02/2022

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Killer Cheat Pro

 • 179

  179. Phong Thần - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần

  Phong Thần - Máy chủ giải trí xuân Nhâm Dần

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ Phong Thần vào 13h ngày 03/02/2022

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 180

  180. ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - Season 6 Exp 180x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚔️ MU Miền Nam ⚔️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 01 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 30/01/2022

  Exp: 180x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger