Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 151

  151. MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  MU HỒI ỨC SS6.3 - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HỒI ỨC vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 152

  152. MU KOREA Free Đông - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc đông vui

  MU KOREA Free Đông - cày cuốc đông vui

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 153

  153. MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  MU HN - SS6 - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark ANTI 100%

 • 154

  154. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 155

  155. Mu-vnss6.co - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu-vnss6.co - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 156

  156. SS6mu.net - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Có máp train Wcoin

  SS6mu.net - Có máp train Wcoin

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 13h ngày 06/09/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 157

  157. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Rs, KeepPoint, Offattack

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Auto Rs, KeepPoint, Offattack

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⭐️ THIÊN SỨ ⭐️ vào 13h ngày 07/09/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 158

  158. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 159

  159. MU HÀ NỘI SEASON 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  MU HÀ NỘI SEASON 2 - Mu Hà Nội Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 160

  160. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu Hà Nội Season 2 - Phiên Bản Season 2 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 161

  161. Mu Thiên Kim - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE

  Mu Thiên Kim - Miễn phí train wcoin- NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 02/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 162

  162. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu Hà Nội Season 2 - Mu Hà Nội Season 2 nguyên thủy Đ2op

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Tranh Bá vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 163

  163. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%

  Mu Hồi Ức - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niewmj vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgurad

 • 164

  164. MU THIÊN MỆNH SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Phiên Bản Chuyên Dành Cho Dân Cày

  MU THIÊN MỆNH SS6.9 - Phiên Bản Chuyên Dành Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 20h ngày 02/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 165

  165. MU Đất Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 99%, không webshop,càycuốc

  MU Đất Việt - Miễn phí 99%, không webshop,càycuốc

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Đất Việt vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDShield

 • 166

  166. MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  MU Hà Nội Xưa - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 167

  167. MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MU SĂN BOSS NHẬN WC, WP, GP

  MU VIỆT NAM - MU SĂN BOSS NHẬN WC, WP, GP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 8h ngày 03/09/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GOILSHIELD

 • 168

  168. MU ATLANTIC - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU nguyên thủy, ko custom, ko tu ch

  MU ATLANTIC - MU nguyên thủy, ko custom, ko tu ch

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Tân Thế Giới vào 13h ngày 29/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 169

  169. MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  MU Việt Nam - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ HOÀNG LONG vào 12h ngày 28/08/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack pro

 • 170

  170. MU MOON - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  MU MOON - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ DUNGEON vào 19h ngày 01/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: G

 • 171

  171. Muviet-pk.com - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Sân Chơi :Công Bằng - Ổn Định .

  Muviet-pk.com - Sân Chơi :Công Bằng - Ổn Định .

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ SkyLife vào 13h ngày 27/08/2023

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 172

  172. Muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Huyền Thoại Trở Lại

  Muvnnn - Huyền Thoại Trở Lại

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack SPK

 • 173

  173. MU Hỏa Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Cày là có, Max item 380, wing 3

  MU Hỏa Long - Cày là có, Max item 380, wing 3

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 174

  174. MU Hỏa Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Cân Bằng Class - Cày WCoin

  MU Hỏa Long - Cân Bằng Class - Cày WCoin

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 175

  175. 🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Thoại ⚜️ vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 176

  176. MU Thiên Vũ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  MU Thiên Vũ - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thiên Vũ vào 8h ngày 30/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 177

  177. MU FPT VN - Season 6 Exp 500x - Drop 200% - Sự Kiện Săn Boss Xuyên Ngày Đêm

  MU FPT VN - Sự Kiện Săn Boss Xuyên Ngày Đêm

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 200%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 178

  178. Mu Hoàng Quyền SS2 - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Cày là có, PK cực cháy

  Mu Hoàng Quyền SS2 - Cày là có, PK cực cháy

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Chiến Vương vào 17h ngày 27/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 179

  179. MUCAOTHU.COM MỚI - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - cày cuốc chuẩn webzen đông vui

  MUCAOTHU.COM MỚI - cày cuốc chuẩn webzen đông vui

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 25/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 180

  180. MU Hoài Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU Hoài Niệm - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ vào 14h ngày 21/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger