Mu Mới ra, ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

Trang chủ: https://muvn.top/intro

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ Phục Hưng ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 155x, Drop 20%

Alpha Test: 11/07/2024 (8h) - Open Beta: 14/07/2024 (13h)