Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. mu viet nam ss6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc
  Open Beta hôm nay

  mu viet nam ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ noria vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 2

  2. MU-PhucHung.co - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu
  Open Beta hôm nay

  MU-PhucHung.co - Không Tu Chân - Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 3

  3. Mu Hải Phòng 6.18 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí
  Open Beta hôm nay

  Mu Hải Phòng 6.18 - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hải Phòng vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 4

  4. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN
  Open Beta hôm nay

  MU HÀ NỘI 2024 - SEASON 6 CLASIC CHUẨN WEBZEN

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 5

  5. Mu-fptss6 Khai Mở - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới
  Open Beta hôm nay

  Mu-fptss6 Khai Mở - Free Cày Cuốc.Custom Đồ Mới

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 6

  6. mu mix thiên sứ mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta hôm nay

  mu mix thiên sứ mới - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ THIÊN SỨ vào 13h ngày 28/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 7

  7. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 100% - Mu Miễn Phí - Không Webshop
  Open Beta hôm nay

  Mu Việt Nam - Mu Miễn Phí - Không Webshop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu-VietNam vào 19h ngày 28/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Xteam Pro

 • 8

  8. 💥 MU CỬU LONG💥 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ĐỒ HỌA MỚI PHIÊN BẢN MỚI. DROP CAO
  Open Beta ngày mai

  💥 MU CỬU LONG💥 - ĐỒ HỌA MỚI PHIÊN BẢN MỚI. DROP CAO

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LONG THẦN vào 13h ngày 29/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VGUARD CHỐNG HACK CAO

 • 9

  9. mudaide.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - DÂN CÀY CŨNG LÀM DÂN CHƠI
  Open Beta ngày mai

  mudaide.net - DÂN CÀY CŨNG LÀM DÂN CHƠI

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ANH HÙNG vào 13h ngày 29/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 10

  10. MU FREE SV CÀY CUỐC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - Game Free 10wcoin/ 1 quái, even 1h/
  Open Beta ngày mai

  MU FREE SV CÀY CUỐC - Game Free 10wcoin/ 1 quái, even 1h/

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ QUYỀN VƯƠNG vào 13h ngày 29/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 11

  11. Mu8x - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương
  Alpha Test hôm nay

  Mu8x - Mu 8x ra mắt máy chủ Quỷ Vương

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 14h ngày 30/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GS

 • 12

  12. MU TOP - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có.
  Đang Alpha Test

  MU TOP - Không top lạp, cầy là có.

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 30/05/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 13

  13. mu custom hay nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu bán shop
  Alpha Test ngày mai

  mu custom hay nhất - Wing và các nguyên liệu bán shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ BẢO KÊ vào 13h ngày 31/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 14

  14. Mu Long Thần ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí Cày Cuốc Đồ Hiếm
  Alpha Test ngày mai

  Mu Long Thần ss6.17 - Miễn Phí Cày Cuốc Đồ Hiếm

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Long Thần Cày Cuốc vào 18h ngày 30/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShied

 • 15

  15. MU SS6 BẢN CẢI TIẾN - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -   Wing và các nguyên liệu bán shop
  Alpha Test ngày mai

  MU SS6 BẢN CẢI TIẾN -   Wing và các nguyên liệu bán shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 30/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 16

  16. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có
  Open Beta hôm qua

  Mu Biên Hoà - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PREMIUM vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 17

  17. mu 2024 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom
  Open Beta hôm qua

  mu 2024 mới nhất - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ma thuật vào 13h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 18

  18. Mu Ông Trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí
  Open Beta hôm qua

  Mu Ông Trùm - Boss nhiều, Dễ Lên Đồ, Giải Trí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 27/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 19

  19. Mu Đế Vương SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu Đế Vương SS2.0 - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Vương Mệnh vào 13h ngày 01/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 20

  20. mu 3 miền - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - phiên bản custom ss6.15

  mu 3 miền - phiên bản custom ss6.15

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ game play vào 10h ngày 19/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 21

  21. MU THẦN TÀI - Season 2 Exp 20x - Drop 10% - Free 99%, chuẩn webzen, cày cuốc

  MU THẦN TÀI - Free 99%, chuẩn webzen, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Thần Tài vào 10h ngày 25/05/2024

  Exp: 20x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: chống hack tuyệt đối

 • 22

  22. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  MU Season 9 - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Việt Nam vào 10h ngày 26/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. MU KDH ONLINE - Season 6 Exp 100x - Drop 100% - Miễn phí 100%, Lâu dài, Admin nhiệt

  MU KDH ONLINE - Miễn phí 100%, Lâu dài, Admin nhiệt

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Mu KDH vào 18h ngày 19/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Mu KDH

 • 24

  24. mu-ss4.net - Season 3 Exp 100x - Drop 10% - Không Webshop ko danh hiệu

  mu-ss4.net - Không Webshop ko danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Arena vào 19h ngày 31/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 25

  25. MuCustom - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 99%

  MuCustom - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Custom vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 26

  26. Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 1000% - Miễn Phí

  Mu Custom - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Custom vào 19h ngày 24/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 1000%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 27

  27. MU Chiến Thần - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

  MU Chiến Thần - MAX WING 3 TRAIN WC Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Chiến Thần vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 28

  28. MU Ánh Trăng - Season 6 Exp 1000x - Drop 50% - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

  MU Ánh Trăng - Đa dạng Event, Khắc chế class, Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Ánh Trăng vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 29

  29. MU Thiên Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - Fre 99%,Boss Rơi Ngọc Full

  MU Thiên Long - Fre 99%,Boss Rơi Ngọc Full

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HOẢ LONG vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 30

  30. SV MU free 100% - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - E tạo 1 game cho ae đam mê chơi vui

  SV MU free 100% - E tạo 1 game cho ae đam mê chơi vui

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ FREE vào 14h ngày 23/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 31

  31. Mu Ký Ức - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn phí

  Mu Ký Ức - Miễn phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 19h ngày 26/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ShackGuard

 • 32

  32. Mu Chiến Thần SS6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu Chiến Thần SS6 - Train Wcoin/Ngọc/Item Exl cực dễ

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Bá Vương vào 19h ngày 25/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 33

  33. MU THẦN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc, Miễn Phí

  MU THẦN LONG - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc, Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK UGK MỚI NHẤT

 • 34

  34. Mu Hoài Niệm - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu Hoài Niệm - Đua Top nhận ATM , không web shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 35

  35. Mu Siêu Sao - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Xưa Săn Boss Dễ,Đồ Ngon Giải Trí

  Mu Siêu Sao - Xưa Săn Boss Dễ,Đồ Ngon Giải Trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Năm Xưa vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 36

  36. Mu CNC 2003 Hoài Nệm - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Top - Không Mốc Nạp

  Mu CNC 2003 Hoài Nệm - Không Top - Không Mốc Nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Pro VIP

 • 37

  37. MUXua2003 - Season 2 Exp 10x - Drop 15% - Mu Cay Chay Dua Top Nhan ATM

  MUXua2003 - Mu Cay Chay Dua Top Nhan ATM

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ MUXUA2003 vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshiel

 • 38

  38. MU HNX BẢN FIXX MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Các Even đều rớt ngọc custom

  MU HNX BẢN FIXX MỚI - Các Even đều rớt ngọc custom

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ĐẢO MA vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 39

  39. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ⚜️Phục Sinh ⚜️ vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 40

  40. ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

  ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Kỷ Niệm vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SarkGOLD

 • 41

  41. Mu Thiên Sứ - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - NPC BUFF, Treo OFF train FREE

  Mu Thiên Sứ - NPC BUFF, Treo OFF train FREE

  Mu mới ra tháng 04 2024 - Mở máy chủ Thiên Sứ vào 19h ngày 27/04/2024

  Exp: 1000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiled

 • 42

  42. mu vietplus bản mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Wing và các nguyên liệu tại shop

  mu vietplus bản mới - Wing và các nguyên liệu tại shop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ lãnh địa vào 13h ngày 24/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 43

  43. https://mu-hnss6.co/ - Season 6 Exp 499x - Drop 20% - Cày cuốc Giải trí

  https://mu-hnss6.co/ - Cày cuốc Giải trí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 23/05/2024

  Exp: 499x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK

 • 44

  44. Mu Đế Vương - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu Đế Vương - Train quái rớt wcoin - K danh hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 45

  45. MU HN S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

  MU HN S2 - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Hồi Ức vào 14h ngày 25/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 46

  46. MU HÀ NỘI SS2 PLUS - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Ko top nạp, ko mốc nạp, ko VIP

  MU HÀ NỘI SS2 PLUS - Ko top nạp, ko mốc nạp, ko VIP

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hồi ức vào 14h ngày 25/05/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 47

  47. Mu Bá Chủ ss6.17 - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Miễn Phí - Boss 24/24 lorencia

  Mu Bá Chủ ss6.17 - Miễn Phí - Boss 24/24 lorencia

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Bá Chủ Cày Cuốc vào 18h ngày 23/05/2024

  Exp: 1000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Deepshied

 • 48

  48. mu battle - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa

  mu battle - máy chủ lối chơi chuẩn mu xưa

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ ĐẾ VƯƠNG vào 19h ngày 23/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 49

  49. Mu Đam Mê - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 100% Tỷ Lệ Nâng Cấp Đồ 100 %

  Mu Đam Mê - Free 100% Tỷ Lệ Nâng Cấp Đồ 100 %

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Custom Pro vào 20h ngày 23/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SharkGuard

 • 50

  50. MU SEASON6 KOREA - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - cụm máy chủ hàn quốc mới nhất

  MU SEASON6 KOREA - cụm máy chủ hàn quốc mới nhất

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ lãnh địa vào 13h ngày 23/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 51

  51. MU Tam Hoàng - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Săn Boss nhận Xu & Đồ Socket cuối

  MU Tam Hoàng - Săn Boss nhận Xu & Đồ Socket cuối

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ MU Tam Hoàng vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 52

  52. Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R

  Mu Hà Tây - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hà Tây 2 vào 19h ngày 24/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 53

  53. Mu Golden Season 2.0 - Season 2 Exp 30x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu Golden Season 2.0 - Chuẩn cày cuốc CTC 2 tuần 1 lần

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 26/05/2024

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 54

  54. MU Gamthu8x.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - cày cuốc, xanh chính, hack là band

  MU Gamthu8x.net - cày cuốc, xanh chính, hack là band

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ  MÁY CHỦ MỚI : HUYỀN THOẠI 2 vào 13h ngày 22/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phonenix anti

 • 55

  55. MU-2003.COM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Miễn phí, Cày Cuốc,Không Danh Hiệu

  MU-2003.COM - Miễn phí, Cày Cuốc,Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 20/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 56

  56. mu custom mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - GAME SERVER MU HAY MIỄN PHÍ

  mu custom mới nhất - GAME SERVER MU HAY MIỄN PHÍ

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 22/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 57

  57. 💥 MU CUSTOM 💥 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí shop wc bán full item

  💥 MU CUSTOM 💥 - mu miễn phí shop wc bán full item

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HỎA LONG vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 58

  58. Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Không Danh Hiệu-Dễ Chơi-Dễ Kiếm Đồ

  Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Không Danh Hiệu-Dễ Chơi-Dễ Kiếm Đồ

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 59

  59. MU THÁNH TÔN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - SEASON 6 EXP 999X - DROP 10%

  MU THÁNH TÔN - SS6 - SEASON 6 EXP 999X - DROP 10%

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 12h ngày 22/05/2024

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 60

  60. MU Hà Nội Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí

  MU Hà Nội Xưa - Không Mốc Nạp. Server Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm Xưa vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 61

  61. Mu KDH - Season 6 Exp 999x - Drop 999% - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ

  Mu KDH - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ KDH vào 19h ngày 17/05/2024

  Exp: 999x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: KDH

 • 62

  62. MU TRỨNG VÀNG - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - MU Trứng Vàng season 6

  MU TRỨNG VÀNG - MU Trứng Vàng season 6

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Trứng Vàng Season 6 vào 13h ngày 19/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 63

  63. mukingpro.net - Season 6 Exp 500x - Drop 25% - Miễn Phí 99% Không webshop

  mukingpro.net - Miễn Phí 99% Không webshop

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ HuyenThoai vào 19h ngày 19/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 64

  64. MU SIÊU PHẨM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  MU SIÊU PHẨM MỚI RA - MU GIẾT QUÁI NHẬN 10 WC - BOSS EVEN

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ BẢO KÊ vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 65

  65. MU KING PRO - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Season 6 Hoàn Toàn Free

  MU KING PRO - Mu Season 6 Hoàn Toàn Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ Mới Mu - King.net vào 19h ngày 19/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihackpro

 • 66

  66. Muxua2003.net - Season 2 Exp 6x - Drop 15% - MU Miễn phí Cày Chay

  Muxua2003.net - MU Miễn phí Cày Chay

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ MUXUA2003 vào 13h ngày 21/05/2024

  Exp: 6x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshile

 • 67

  67. Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - sv cày quốc đông người chơi

  Mu Phục Hưng - sv cày quốc đông người chơi

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Hyon vào 19h ngày 18/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 68

  68. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu Việt Nam - Miễn phí với tiêu chí cày là có

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ GOLDEN vào 20h ngày 20/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntiHack

 • 69

  69. MU BẠCH LONG MỚI RA - Season 6 Exp 999x - Drop 50% -   NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae

  MU BẠCH LONG MỚI RA -   NPC buff dễ dàng tiện lợi cho ae

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PHƯỢNG HOÀNG vào 13h ngày 20/05/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 70

  70. Mu8xx - Season 6 Exp 50x - Drop 70% - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc

  Mu8xx - 📺Phiên bản ss6.19 Server cầy cuốc

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Muonline vào 19h ngày 18/05/2024

  Exp: 50x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 71

  71. MuSeason1.info - Season 2 Exp 1x - Drop 30% - Cày cuốc không mốp nạp

  MuSeason1.info - Cày cuốc không mốp nạp

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ICARUS vào 13h ngày 18/05/2024

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: vip

 • 72

  72. MU-HN97D.COM - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - http://mu-hn97d.com/

  MU-HN97D.COM - http://mu-hn97d.com/

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ http://mu-hn97d.com/ vào 18h ngày 16/05/2024

  Exp: 10x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 73

  73. MU VIỆT XƯA - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - không webshop , đua top nhận ATM

  MU VIỆT XƯA - không webshop , đua top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/05/2024

  Exp: 150x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 74

  74. MU Thiên Tử - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - free 99%,boss rơi ngọc full

  MU Thiên Tử - free 99%,boss rơi ngọc full

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ATLANTIS vào 19h ngày 17/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 75

  75. MU-VNSS6.NET - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999999 % CÀY QUỐC CÓ TẤT

  MU-VNSS6.NET - MIỄN PHÍ 999999 % CÀY QUỐC CÓ TẤT

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 18/05/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDCAM CHỐNG HACK CỰC CAO

 • 76

  76. Mu Thanh Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 9999

  Mu Thanh Long - Miễn Phí 9999

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ máy chủ Anh Hùng vào 19h ngày 18/05/2024

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 77

  77. mu-atlan.net - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí

  mu-atlan.net - Mốc Nhẹ Cày Cuốc Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 18/05/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield dành cho MU

 • 78

  78. Quyết Chiến MuOnline - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - CÀY CUỐC . LÂU DÀI . TRAIN WC

  Quyết Chiến MuOnline - CÀY CUỐC . LÂU DÀI . TRAIN WC

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Quyết Chiến Mu vào 11h ngày 18/05/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 79

  79. Mu Vĩnh Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Mu Vĩnh Long, Không Danh Hiệu, Free

  Mu Vĩnh Long - Mu Vĩnh Long, Không Danh Hiệu, Free

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 17/05/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 80

  80. mu miễn phí mới ra - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - NPC cộng hưởng, hủy dòng ex

  mu miễn phí mới ra - NPC cộng hưởng, hủy dòng ex

  Mu mới ra tháng 05 2024 - Mở máy chủ QUYỀN VƯƠNG vào 13h ngày 18/05/2024

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger