Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU8X.NET - MU SS6 - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ
  Open Beta ngày mai

  MU8X.NET - MU SS6 - FREE CHO ANH EM GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MUONLINE vào 13h ngày 22/03/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. Mu-kaimas S3E6X1000 - Season 3 Exp 1000x - Drop 35% - Webshop, drop 35%, premium files
  Đang Alpha Test

  Mu-kaimas S3E6X1000 - Webshop, drop 35%, premium files

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ X1000 vào 24h ngày 31/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis anti hack system

 • 3

  3. Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset
  Đang Alpha Test

  Mu Ký Ức Ss1 FPT - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu SS1 vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 4

  4. Mu Ss2 Xanh Pro - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị
  Đang Alpha Test

  Mu Ss2 Xanh Pro - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 5

  5. MUCAOTHU MU CAO THỦ - Season 6 Exp 500x - Drop 90% - Miễn phí set vip cực sung sướng
  Alpha Test ngày mai

  MUCAOTHU MU CAO THỦ - Miễn phí set vip cực sung sướng

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 23/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 6

  6. Mu Thần Thoại - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Siêu Phẩm Đồ Họa Cực Đẹp - Miễn Phí
  Alpha Test ngày mai

  Mu Thần Thoại - Siêu Phẩm Đồ Họa Cực Đẹp - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Anh Hùng vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 7

  7. MU Đồ Long - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc
  Alpha Test ngày mai

  MU Đồ Long - Free 100% - Chuẩn Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 23/03/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 8

  8. MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  MuViet24h.Vn - Nguyên Thủy-Không Danh Hiệu

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 13h ngày 24/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 9

  9. Mu SS6 Chuẩn FPT ✅ - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - MU SS6 CHUẨN FPT SEVER ĐÔNG FULL PT

  Mu SS6 Chuẩn FPT ✅ - MU SS6 CHUẨN FPT SEVER ĐÔNG FULL PT

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 10

  10. Mu War Season 6.9 - Season 6 Exp 99x - Drop 999% - Như Tên Gọi 1 Sever PK Lôi Cuốn

  Mu War Season 6.9 - Như Tên Gọi 1 Sever PK Lôi Cuốn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu War Season 6.9 vào 18h ngày 27/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 999%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 11

  11. Mu Đấu Hoàng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1
  Open Beta hôm qua

  Mu Đấu Hoàng - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 10h ngày 20/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 12

  12. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SỐ 1!

  MU ĐẤU HOÀNG - TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SỐ 1!

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 13

  13. DamageMu X5000 S16 - Season 16 Exp 5000x - Drop 95% - 95% drop, no webshop, limited xshop

  DamageMu X5000 S16 - 95% drop, no webshop, limited xshop

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files S16 vào 24h ngày 26/03/2023

  Exp: 5000x - Drop: 95%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 14

  14. SquidMu S17X50 MAR31 - Season 16 Exp 50x - Drop 15% - 15% drop, unique bosses, events

  SquidMu S17X50 MAR31 - 15% drop, unique bosses, events

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Premium server files vào 24h ngày 31/03/2023

  Exp: 50x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Louis antihacks

 • 15

  15. ⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ - - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - mu free 100% đồ exl và ngọc
  Open Beta hôm qua

  ⚜️ Mu Việt Xưa ⚜️ - - mu free 100% đồ exl và ngọc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Đế Vương vào 20h ngày 20/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 16

  16. Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu ĐẤU HOÀNG - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 17

  17. Mu Biên Hoà - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Dân cày cũng như dân chơi
  Open Beta hôm qua

  Mu Biên Hoà - Dân cày cũng như dân chơi

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ DAVIAS vào 19h ngày 20/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 18

  18. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 9h ngày 19/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 19

  19. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  MU ĐẤU HOÀNG - CÀY CUỐC - GHRS TỐP 1

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 20

  20. MU KHỦNG LONG MỚI - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chơi sướng lắm đông vui

  MU KHỦNG LONG MỚI - chơi sướng lắm đông vui

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 21

  21. Mu ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn

  Mu ĐẤU HOÀNG - Mu SS6.15 Cày Cuốc Hấp Dẫn

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 22

  22. MU-CẦN THƠ - Season 6 Exp 400x - Drop 40% - miễn phí 99%

  MU-CẦN THƠ - miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU Cần Thơ vào 13h ngày 17/03/2023

  Exp: 400x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 23

  23. MuFreeAll - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  MuFreeAll - miễn phí 99% , cày wcoin tẹt ga

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MuTest vào 16h ngày 16/03/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 24

  24. MU ĐẤU HOÀNG - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  MU ĐẤU HOÀNG - Không WebShop - Cày CUỐC .....

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ MU ĐẤU HOÀNG vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 25

  25. MU BLESS - SS6.3 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Không webshop - Zen giá trị

  MU BLESS - SS6.3 - Không webshop - Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 26

  26. MU THIÊN KIM - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99%

  MU THIÊN KIM - MIỄN PHÍ 99%

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ THIÊN KIM vào 10h ngày 19/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 27

  27. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU FREEEEEEEEEEEEEEE

  MU HÀ NỘI - MU FREEEEEEEEEEEEEEE

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 19h ngày 18/03/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 28

  28. MuPkteam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Max 380 , wing 3 Cày Cuốc

  MuPkteam - Max 380 , wing 3 Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Lost Tower vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON

 • 29

  29. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ ⭐️ Phục Hưng ⭐️ vào 13h ngày 19/03/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 30

  30. Mu Truyền Kỳ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu Truyền Kỳ - Cộng Hưởng Max 2 Option

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Lorencia vào 13h ngày 18/03/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger