Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Thiên Tước ss6.15 - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Hoàn Toàn Miễn Phí
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Tước ss6.15 - Hoàn Toàn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thiên Tước Cày Cuốc Thành VIP vào 13h ngày 30/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 2

  2. MU free 2024 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc
  Open Beta hôm nay

  MU free 2024 - mu miễn phí , riết quái nhận 10wc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỎA LONG vào 13h ngày 30/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack

 • 3

  3. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục
  Alpha Test hôm qua

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ⚜️ QUYỀN NĂNG ⚜️ vào 19h ngày 01/12/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 4

  4. MU Anh Hùng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - drop ngọc full all boss
  Alpha Test hôm qua

  MU Anh Hùng - drop ngọc full all boss

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quỷ Vương vào 19h ngày 01/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 5

  5. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - Miễn phí 99%
  Alpha Test hôm nay

  Mu Huyền Thoại - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 02/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 6

  6. Mu Kingpk - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc
  Alpha Test hôm nay

  Mu Kingpk - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ LOSTTOWER vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 7

  7. Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 5x - Drop 15% - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th
  Alpha Test hôm nay

  Mu Việt Chiến Binh - Mu Việt Chiến Binh tự hào với hệ th

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ChienBinh vào 18h ngày 08/12/2023

  Exp: 5x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: muxteam

 • 8

  8. MU VIỆT NAM SS6.9 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Wcoin,Đồng Xu May Mắn Miễn Phí
  Alpha Test hôm nay

  MU VIỆT NAM SS6.9 - Cày Wcoin,Đồng Xu May Mắn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 9

  9. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin và ngọc cực đã
  Alpha Test hôm nay

  Mu Bá Vương - Train wcoin và ngọc cực đã

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 10

  10. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền thoại trở lại
  Alpha Test hôm qua

  muvnnn - SS6 Huyền thoại trở lại

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 11

  11. Mu NhânPhẩm - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - SV CUSTOM CÀY CUỐC ĐỒ GIÁ TRỊ CAO
  Alpha Test hôm qua

  Mu NhânPhẩm - SV CUSTOM CÀY CUỐC ĐỒ GIÁ TRỊ CAO

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Mu NhânPhẩm vào 8h ngày 30/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 12

  12. Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí hoàn toàn AE Cày là có.
  Alpha Test hôm qua

  Mu Phục Hưng - Miễn Phí hoàn toàn AE Cày là có.

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 13

  13. MUBATDIET.COM MỚI RA - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ

  MUBATDIET.COM MỚI RA - cày cuốc dễ chơi đông vui mượt nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 27/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 14

  14. Mu Quyền Năng ss6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cày cuốc - reset về thành - dễ chơi

  Mu Quyền Năng ss6 - Cày cuốc - reset về thành - dễ chơi

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 9h ngày 03/12/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 15

  15. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU
  Open Beta hôm qua

  QUYỀN LỰC - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 13h ngày 29/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 16

  16. Mu custom free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop
  Open Beta hôm qua

  Mu custom free - 10wc/quái,boss 1h/lần,wing bán shop

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 29/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vgurad chống hack cao

 • 17

  17. Mudamme.net - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Free 1%,99% Cầy Cuốc, Tự Do Xanh 9

  Mudamme.net - Free 1%,99% Cầy Cuốc, Tự Do Xanh 9

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ CỤM 3 vào 20h ngày 28/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 18

  18. Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

  Mu Trứng Vàng PC - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Trứng Vàng 2 vào 19h ngày 23/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 19

  19. Đẳng Cấp Mu - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023

  Đẳng Cấp Mu - Sân Chơi Miễn Phí Cuốn nhất 2023

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Kim Long vào 19h ngày 26/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 20

  20. MU Thần Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta

  MU Thần Vương - Mu Mới Ra Open Beta

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thần Vương vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 35%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 21

  21. MU Ngày Xưa - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - 1 Server Duy Nhất

  MU Ngày Xưa - 1 Server Duy Nhất

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 20h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldsield

 • 22

  22. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - không webshop , cày quốc

  Mu Bá Vương - không webshop , cày quốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 23

  23. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu Băng Giá - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 19h ngày 25/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 24

  24. MU ANUBIS - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - DỄ CHƠI MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN

  MU ANUBIS - DỄ CHƠI MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ANUBIS vào 19h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANITHACK UGK MỚI NHẤT

 • 25

  25. MU HỘI NGỘ - Season 6 Exp 2000x - Drop 100% - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  MU HỘI NGỘ - Với Tiêu Chi Có Làm Thì Mới Có Ăn

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 18h ngày 25/11/2023

  Exp: 2000x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack 99.9%

 • 26

  26. Mu Hải Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu Hải Nam - Miễn Phí 100% - Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hải Nam vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 27

  27. MU-ANHEM SS6.17 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

  MU-ANHEM SS6.17 - Miễn Phí 99%

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Phong Thần vào 19h ngày 28/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: iAnti.spk

 • 28

  28. MUSS2.VN - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

  MUSS2.VN - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ AGNIS vào 14h ngày 09/12/2023

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 29

  29. Mulau-SS6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mulau-SS6.com - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ TIKI vào 14h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 30

  30. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - lối chơi cầy cuốc item ra chậm

  Mu Việt Season 2.0 - lối chơi cầy cuốc item ra chậm

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 26/11/2023

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger