Mu Mới ra, ⚜️ MU ANH HÙNG⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

Trang chủ: https://muvn.top/intro

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ HOÀNG KIM - SEASON 6.9 ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 155x, Drop 20%

Alpha Test: 20/06/2024 (8h) - Open Beta: 23/06/2024 (13h)