Mu Mới ra, ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - Season 6 Exp 160x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK
Mu Mới ra, ⚔️ MU Anh Hùng ⚔️ - Season 6 Exp 160x - Drop 25% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 160x, Drop 25%

Alpha Test: 16/01/2022 (8h) - Open Beta: 19/01/2022 (13h)