Mu Mới ra, ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT -OFFATTACK

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️Phục Hưng ⚜️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 19/12/2022 (8h) - Open Beta: 22/12/2022 (13h)