Mu Mới ra, ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

Trang chủ: http://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 21/01/2023 (8h) - Open Beta: 24/01/2023 (13h)