Mu Mới ra, 💥 MU BÁ VƯƠNG SS6💥 - Season 6 Exp 200x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Dòng Excelent
Mu Mới ra, 💥 MU BÁ VƯƠNG SS6💥 - Season 6 Exp 200x - Drop 15% - Cộng Hưởng Max 2 Dòng Excelent

Trang chủ: http://mu-bavuong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuBaVuongSeason6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoài Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 15%

Alpha Test: 11/04/2024 (13h) - Open Beta: 13/04/2024 (13h)