Mu Mới ra, 🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông Người Chơi - Event Liên Tục
Mu Mới ra, 🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

Trang chủ: https://mudevuongss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonliness6.9moinhat/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️ Thần Thoại ⚜️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/08/2023 (13h) - Open Beta: 26/08/2023 (13h)