Mu Mới ra, 🔰 Mu Đông Phương 🔰 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè
Mu Mới ra, 🔰 Mu Đông Phương 🔰 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Dễ Chơi - Dễ Hiểu - Không Màu Mè

Trang chủ: http://mu-dongphuong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudongphuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 05/11/2021 (13h) - Open Beta: 07/11/2021 (13h)