Mu Mới ra, ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️  - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ
Mu Mới ra, ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️  - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

Trang chủ: https://muhnxua.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 12/09/2023 (10h) - Open Beta: 13/09/2023 (13h)