Mu Mới ra, ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Max Wing 3 – Max Set 400
Mu Mới ra, ⚜️ MU HÀ NỘI ⚜️ - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - Max Wing 3 – Max Set 400

Trang chủ: http://www.muss6-hn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoisss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️ KANTURU ⚜️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 10%

Alpha Test: 01/12/2022 (13h) - Open Beta: 03/12/2022 (13h)