Mu Mới ra, 👉 MU HÀ NỘI SS2 👈 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/admmuhanoiss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 27/07/2023 (13h) - Open Beta: 29/07/2023 (13h)