Mu Mới ra, 💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, 💥 MU HÀ NỘI SS2 💥 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mu-hanoiss2.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/BQTMuHaNoiSS2VN/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 01/01/2024 (13h) - Open Beta: 03/01/2024 (13h)