Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: https://muhaiphong.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhp2008

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hải Phòng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 29/06/2022 (13h) - Open Beta: 01/07/2022 (13h)