Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Không GHRS, boss 24/24
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️  - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Không GHRS, boss 24/24

Trang chủ: https://muhaiphong.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhaiphong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️ Mu Hải Phòng ⚜️ - Dungeon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 14/01/2023 (13h) - Open Beta: 16/01/2023 (13h)