Mu Mới ra, ⚜️ MU HHUYỀN THOẠI ⚜ - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ
Mu Mới ra, ⚜️ MU HHUYỀN THOẠI ⚜ - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 100% BOSS 24/24 CẢ NGÀY LẪN ĐÊ

Trang chủ: https://muhuyenthoai.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muht2007/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 02/10/2023 (10h) - Open Beta: 03/10/2023 (14h)