Mu Mới ra, ⚜️ MU HUYỀN THOẠI ⚜️ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Free 100% Không Tu chân, danh hiệu,

Trang chủ: https://muhuyenthoai.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muht2007/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 13/06/2023 (14h) - Open Beta: 14/06/2023 (14h)