Mu Mới ra, ⚜️ MU KỶ NIỆM ⚜️ - Season 6 Exp 500x - Drop 60% - TẬP TRUNG TẤT CẢ TẠI MAP LORENCIA

Trang chủ: http://muxua8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/61559809556123

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Niệm

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 60%

Alpha Test: 20/05/2024 (13h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)