Mu Mới ra, — MU LỤC ĐỊA — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi Hay - Lâu Dài - Train Off
Mu Mới ra, — MU LỤC ĐỊA — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi Hay - Lâu Dài - Train Off

Trang chủ: http://mulucdia.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiass6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chúa Tể

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 06/07/2024 (11h) - Open Beta: 06/07/2024 (13h)