Mu Mới ra, ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

Trang chủ: https://mumn.top/intro

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumiennam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 155x, Drop 20%

Alpha Test: 04/07/2024 (8h) - Open Beta: 07/07/2024 (13h)