Mu Mới ra, ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

Trang chủ: http://mumiennam.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumiennam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ANH HÙNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 10/08/2023 (8h) - Open Beta: 13/08/2023 (13h)