Mu Mới ra, ⚡ MU MIỄN PHÍ 2024⚡ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ⚡ MU MIỄN PHÍ⚡ PHIÊN BẢN MỚI 2024⚡
Mu Mới ra, ⚡ MU MIỄN PHÍ 2024⚡ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - ⚡ MU MIỄN PHÍ⚡ PHIÊN BẢN MỚI 2024⚡

Trang chủ: http://mu-free99.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumienphi2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/01/2024 (13h) - Open Beta: 02/01/2024 (13h)