Mu Mới ra, 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn
Mu Mới ra, 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Game Đông Người - Event Hấp Dẫn

Trang chủ: https://muphucma.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonliness6.9moinhat

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐ ĐẾ VƯƠNG ⭐

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 27/10/2023 (13h) - Open Beta: 29/10/2023 (19h)