Mu Mới ra, — Mu Sài Gòn — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm - Cày Game Ra Tiền
Mu Mới ra, — Mu Sài Gòn — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm - Cày Game Ra Tiền

Trang chủ: http://musaigonss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigonss69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Châu Á

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 11/07/2024 (11h) - Open Beta: 11/07/2024 (13h)