Mu Mới ra, ⭐️ Mu Sài Gòn ⭐️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Thiên đường cày cuốc - Cày là có!
Mu Mới ra, ⭐️ Mu Sài Gòn ⭐️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Thiên đường cày cuốc - Cày là có!

Trang chủ: https://musaigon.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/pagemusaigon

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ Khai mở Server: Ma Tộc ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 20/11/2021 (13h) - Open Beta: 21/11/2021 (13h)