Mu Mới ra, ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ
Mu Mới ra, ⚜️ Mu Thanh Long ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: https://muthanhlong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhlong.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 06/07/2022 (13h) - Open Beta: 08/07/2022 (13h)